Zaproponowałam dzisiaj władzom Cieszyna utworzenie “banku komputerowego” dla dzieciaków ze szkół podstawowych, które nie posiadają sprzętu do realizacji obowiązku szkolnego w czasie zdalnego nauczania.

Mój list jest konsekwencją głębokiego poruszenia treścią wpisów po wczorajszym live’ie z Burmistrzami na facebook’owej stronie Miasta Cieszyn. W dniu dzisiejszym otrzymałam wiele wiadomości na moim Messengerze od rodziców, którzy zgłaszają brak sprzętu komputerowego do nauki.

Szczególnie przykre jest dla mnie wyobrażenie w jak upokarzającym położeniu są te osoby, które nie mają od kogo otrzymać instytucjonalnej pomocy, a utrzymują kilkoro uczących się dzieci.

Jako prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych, mająca statutowy obowiązek wspierania kobiet i dzieci będących w trudnej sytuacji, postanowiłam przedstawić kompleksowe rozwiązanie potrzeby uczennic, uczniów i ich zatroskanych rodziców:

 1. Władze miasta tworzą „bank” sprzętu komputerowego niezbędnego do zdalnej nauki.

Uzasadnienie: Otrzymując subwencję oświatową władze są zobowiązane do zapewnienia warunków do realizacji obowiązku szkolnego, zwłaszcza osobom w trudnej sytuacji.

 1. Sprzęt można pozyskać w różnych źródeł zwracając się z apelem do:
 • Marketów
 • Banków
 • Przedsiębiorstw
 • Instytucji publicznych
 • Darczyńców prywatnych
 • Składanie wniosków m.in. do Ministerstwa Cyfryzacji, które przekazuje samorządom pieniądze na laptopy dla nauczycieli i uczniów. Gminy mogły składać wnioski do środy, 1 kwietnia. O pieniądze mogła wnioskować każda gmina. Czy Cieszyn to zrobił?
 1. W pozyskaniu sprzętu nie należy wskazywać parametrów sprzętu, bo zależy nam na tym, by gmina zmaksymalizowała efekty wsparcia, działając w oparciu o potrzeby uczniów i uczennic i maksymalizując liczbę zakupionego sprzętu. Stan techniczny sprzętu mogą sprawdzić:
 • informatycy zatrudnieni przez Urząd Miejski
 • nauczyciele informatycy zatrudnieni w placówkach oświatowych
 • informatycy firm ze sprzętem komputerowym (wolontariat)
 • uczniowie i uczennice klas informatycznych szkół średnich (apel o współpracę)
 • inne osoby.
 1. Sprawdzony technicznie sprzęt powinien być przekazywany potrzebującym uczniom i uczennicom do wypożyczenia w Bibliotece Miejskiej.
 2. Wszelkie wymagania dotyczące udowadniania statusu materialnego rodzin potrzebujących dla swoich dzieci komputerów do nauki są według mnie niedopuszczalne. Aluzje i sugestie, które czytałam w komentarzach pod live’m, że rodzice otrzymują 500+ i mają obowiązek zapewnić sprzęt komputerowy do nauki swoim dzieciom, są według mojego poczucia moralności wyjątkowo niestosowne i niezgodne ze statusem uczennicy i ucznia. „Bank komputerowy” ma być inicjatywą dobrej woli, zaufania i właściwej postawy władz miasta w okresie pandemii.
 3. Niewykorzystany sprzęt przez uczennice i uczniów można trzymać w „banku” i/lub przekazać go seniorkom i seniorom czy innym chętnym mieszkankom i mieszkańcom miasta.
 4. Inicjatywę miasta warto ogłosić wraz z życzeniami z okazji Wielkiej Nocy, bo byłoby to dowodem, że władze miasta reagują na głosy mieszkanek i mieszkańców i że mimo trudnej sytuacji, chcą usprawnić naukę zdalną.

Wierzę w skuteczność opisanego powyżej rozwiązania i apelu do darczyńców. Bo ludzi dobrej woli jest więcej. A Wy jak myślicie, “bank” powinien powstać?

Szanowne Czytelniczki, jeśli opisana powyżej sytuacja dotyczy Waszych dzieci, napiszcie do nas na adres redakcjacno@gmail.com  Pod tym wpisem możemy przytoczyć potrzeby Waszych dzieciaków. Gwarantuję anonimowość co do danych adresowych nadawczyni maila i/lub podpisu w  nim.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close