Projektowanie przyszłości naszych miast i wsi nie może już się odbywać na podstawie urzędniczej wizji, taki model decydowania odchodzi do lamusa. Poznanie rzeczywistych potrzeb mieszkańców będzie demokratyczne jeśli uwzględnieni się głos kobiet jako najszerszej grupy społecznej, 

W procesie tworzenia strategii rozwoju miasta powinni brać udział przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich grup społecznych. Udział kobiet w cieszyńskiej Radzie Miejskiej wynosi 33% co oznacza, że kobiety nie mają w niej proporcjonalnej reprezentacji. 

Członkinie Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych zaproponowały możliwość pełniejszej partycypacji kobiet w procesie tworzenia miasta. Podczas osobistego spotkania z Burmistrzynią Cieszyna Gabrielą Staszkiewicz, podzieliłyśmy się naszymi spostrzeżeniami o tym, jak z kobiecej perspektywy wyglądają potrzeby miasta, co poprawić, co zmienić, czego brakuje.

MIASTO PRZYJAZNE KOBIETOM?

Naszym miastom potrzebne jest równouprawnienie ze względu na płeć. Problemem jest dyskryminacja dziewcząt i kobiet polegająca na nierównym uwzględnianiu ich potrzeb w budżecie miasta. Przykładem są miejskie boiska nad Olzą, które są przestrzenią do sportu i rekreacji głównie dla chłopców i mężczyzn. Dziewczynki i kobiety jej nie dzielą. Nie ma też zajęć uwzględniających preferowane przez nie formy ruchu. Gminny program sportowy ma jedynie rozbudowaną “męską” ofertę.

KOBIETY + DZIECI + STARSI = WIĘKSZOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA

Kobiety chcą być widoczne i aktywnie angażować się w sprawy rozwoju miasta, dzielić się obserwacjami, doświadczeniem i wiedzą. Celem planowanych przez nas spotkań i zapytań kierowanych do samorządowców jest szeroko pojęta równość m.in. w dostępie do przestrzeni publicznej. Kobiety pytając o udogodnienia w mieście walczą równocześnie o udogodnienia dla osób zależnych – opiekujących się dziećmi, osobami starszymi, czy z niepełnosprawnościami. Barierą dla nich są nie tylko schody utrudniające wejście do urokliwych sklepików na Głębokiej. Miasto lepsze dla kobiet, to miasto lepsze dla wszystkich – także dla młodych i zdrowych, zarówno potrzebujących ciszy, jak i rozrywki czy ruchu i wypoczynku.

Poniżej prezentujemy pytania o miasto, które ilustrują dostrzegane przez nas problemy do rozwiązania przez miasto Cieszyn:

👉 Kiedy zostanie uruchomiony serwis internetowy„Naprawmy to!” umożliwiający zgłaszanie usterek, awarii, napraw etc., stanowiący doskonałe narzędzie włączenia mieszkańców do współodpowiedzialności za stan miasta.

👉 Czy na Rynku będzie demokratyczna przestrzeń do spotkań i relaksu poza płatnymi miejscami w kawiarniach? Czy po likwidacji ruchu kołowego w centrum ulice wrócą we władanie ludzi?  Pokazałyśmy przykłady nowoczesnych i tanich rozwiązań, takich jak mobilne meble miejskie np. parklety – ławki wbudowane w zieleń. 

👉 Czy powstaną tanie i przenośne miejsca do zabaw z dziećmi? Klasyczne place zabaw to stają się przeżytkiem i rodzajem izolowanego getta. Nowoczesne place zabaw powinny łączyć rozrywkę dla dzieci z możliwością usprawniania mieszkańców w różnym wieku.

👉 Kiedy możliwe będzie rozpłytowanie kamiennych wysp ciepła np. Górnego Rynku? Pokazałyśmy dostępną w Internecie kompletną instrukcję jak stworzyć mini ogródki przy murach kamienic.

👉 Czy park miejski Cieślarówka nadal będzie leżeć odłogiem? Amfiteatralne położenie parku wydaje się być idealnym miejscem na koncerty i imprezy plenerowe. Sanki i narty mogą być jedynie uzupełnieniem funkcji parku, bo śnieżne zimy są coraz rzadsze.

👉 Kiedy będzie plaża nad Olzą – prawdziwie dostępny dotleniacz? Co z rewitalizacją bulwarów, które wydłużą trasę rekreacyjną od Mostu Przyjaźni do Sport Mostu? Potrzebne jest zagospodarowanie terenu pod Mostem Wolności np. oświetlenie solarne i siedziska dające schronienie przy uciążliwych warunkach pogodowych  (upał – cień, deszcz, śnieg).

👉 Kiedy wreszcie wjazd do Cieszyna od strony Mostu Wolności stanie się wizytówką Polski? Proponujemy ustalenie harmonogramu wspólnych działań przez zarządców terenu wokół mostu: Powiat Cieszyński (budynki po obu stronach mostu), zarządcę nabrzeża, euroregion, władze Czeskiego Cieszyna, artystów, projektantów, urbanistów (Zamek Cieszyn, Uniwersytet Śląski w Cieszynie), wydział promocji i wydział architektury i budownictwa Cieszyna i in.

👉 Czy sklepy na Głębokiej wydłużą godziny otwarcia i będą promować dobry miejski styl? Pytanie kierujemy zarówno do właścicieli sklepów oraz do miasta odpowiedzialnego za rozwiązania i pomysły usprawniające funkcje usługowe i handlowe.

👉 Czy po rewitalizacji śródmieścia będzie publiczne WC o europejskim standardzie? Pytamy zwłaszcza z myślą o młodych kobietach w ciąży, matkach z dziećmi, starszych osobach (obydwu płci!).

👉 Czy i jak miasto jest przygotowane na drugą/trzecią falę epidemii? W samorządowej gazecie i na oficjalnych stronach miasta nie ma wydzielonej zakładki „koronawirus”, gdzie zbiera się i publikuje aktualne informacje o ilości chorych/ozdrowieńców, komu udziela się wsparcia, ile szczepionek miasto zamierza kupić, jak dezynfekuje przestrzeń publiczną, co z pracą urzędników i służb etc.

👉 Czy miasto będzie walczyć z hałasem w mieście? Czy zwyciężą piraci drogowi i kosiarki? Piraci to odkręcone tłumiki albo manetki, wprawiające silnik w większe obroty, ingerowanie w układ wydechowy. Słychać ich  m.in. na ulicach Puńcowskiej, Górnej, Hallera, Alei Łyska. Straż Miejska powinna być wyposażona w sonometry – urządzenia do pomiaru hałasu i karania za hałas oraz zakłócanie porządku publicznego. Czy miejskie kosiarki, traktorki, kosy spalinowe i dmuchawy nie są przestarzałe?

👉 Kiedy miasto uruchomi wiarygodny pomiar zanieczyszczenia powietrza? Na ulicach z korkami, na budynkach szkół i przedszkoli powinny znaleźć się eko-słupki i czujniki jako prawo mieszkańców do informacji.

👉 Jak długo będzie trwać dyskryminująca oferta sportu i rekreacji dla dziewczynek i kobiet? Z „Raportu o stanie miasta za 2019 r.” dowiecie się, że w „Programie rozwoju sportu” nie ma np. ilościowych wskaźników rezultatów na temat tego ile dzieci – chłopców i dziewczynek, kobiet i mężczyzn korzystało z poszczególnych form aktywności. Dysproporcje w gminnych dotacjach na sport są następujące (info z Raportu): 1) dofinansowanie zajęć i imprez sportowych – 105 600,00 zł, 2) dofinansowanie szkolenia sportowego – 600 000,00 zł, 3) dofinansowanie zajęć i imprez sportowych w ramach profilaktyki antyalkoholowej – 155 936,26 zł. Wyjaśnienia wymaga przeznaczenie na szkolenia sportowe kwoty 600 tys. zł, sześć razy większej niż na dofinansowania zajęć.

👉 Kiedy powstanie budżet zadaniowy i wrażliwy na płeć? Budżet zadaniowy to nowoczesna forma (wieloletniego) planowania wydatków miasta pozwalająca ustalić, które zadania są najważniejsze dla realizacji celów. Budżet tradycyjny jest przeżytkiem – to zwykły roczny plan przychodów i wydatków, któremu daleko jest do faktycznego planowania, szacowania i rozliczania realizacji zadań – finansowanych m.in. z naszych podatków.

Cykl „Kobiety pytają o miasto” odbywa się w ramach zadania „Kobiece medium Obywatelskie CIESZYŃSKIE NA OBCASACH realizowanego przez Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie. Odpowiedzi na zadawane pytania będziemy sukcesywnie zamieszczać w naszych mediach – magazynie CIESZYŃSKIE NA OBCASACH oraz na portalu internetowym cieszynskienaobcasach.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

 

Zapraszamy do obejrzenia transmisji LIVE ze spotkania.

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close