Ważnym dla wszystkich uczących się wydarzeniem był zorganizowany 27 października 2022 r. w Uniwersytecie Warszawskim V Kongres Edukacji. Okazja była niebywała, bo programowi Erasmus +”stuknęły” 35. urodziny. Organizacją całodniowej konferencji zajęła się perfekcyjnie Narodowa Agencja Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności. Byłam nie tylko uczestniczką kongresu, ale i jego prelegentką na sesji ADUstorytellingu. Doświadczyłam wielu wzruszeń podczas wykładów oraz prezentacji, w których uczestniczyło blisko 2 tysięcy osób owładniętych – jak ja – radością i mocą ustawicznej edukacji bez granic.

Kluczowym tematem V Kongresu Edukacji było umiędzynarodowienie w obszarze szeroko rozumianej edukacji. Program Erasmus+ w ciągu 35 lat  – w programach mobilności studentów, uczniów, nauczycieli i wolontariuszy – stworzył pokolenie ludzi odważnie sięgających po nowe doświadczenia edukacyjne i kulturowe. W obecnie realizowanej perspektywie finansowej 2021-2027 Komisja Europejska przeznaczyła na program Erasmus+ ponad 28 mld EUR i 1 mld EUR na Europejski Korpus Solidarności. Bogaty w treści program V Kongresu Edukacji był zaproszeniem dla instytucji i organizacji aktywnych w obszarze edukacji  do realizacji projektów wspierających ochronę środowiska, uczestnictwo w życiu publicznym, dającym szanse osobom z mniejszymi możliwościami. Szczegółowo o programie kongresu tutaj.

V Kongres Edukacji Podczas Kongresu odbyło się pięć sesji równoległych dotyczących realizacji priorytetów horyzontalnych programu Erasmus+ w międzynarodowych projektach w poszczególnych sektorach:

  • Sesja 1. Erasmus+ Edukacja szkolna
  • Sesja 2. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
  • Sesja 3, Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
  • Sesja 4, Erasmus+ Młodzież
  • Sesja 5, Edukacja dorosłych.

Miałam przyjemność wziąć udział w sesji 5, którą zatytułowano “ADUstorytelling o włączeniu, cyfryzacji, ekologii i partycypacji”. Byłam jedną z czterech prelegentek, które w konwencji storytellingu obrazowały realizowane przez siebie projekty w najważniejszych priorytetach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych na lata 2021-2027: włączanie i różnorodność, transformacja cyfrowa, zapobieganie zmianom klimatycznym i partycypacja w życiu demokratycznym.

Konwencja realizacji sesji została wybrana ze względu interesujące możliwości wykorzystania storytellingu jako sposobu na wspieranie rozwoju osób dorosłych. Tytuł sesji ma swoje uzasadnienie w przeświadczeniu, że każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ stanowi odrębną historię, której wartość można upowszechnić w konwencji storytelingu. Ta forma pozwala słuchającym lepiej poczuć klimat oraz kontekst opowiadania. Wykorzystując storytelling prelegentki opowiedziały o znaczeniu, jakie miały ich projekty dla nich samych, ich organizacji oraz dla środowiska lokalnego, a nawet międzynarodowego.

sesja storytelling dla edukacji dorosłychW ostatnim czasie storytelling zyskuje na popularności jako metoda komunikacyjna, edukacyjna i marketingowa, dlatego jego zasady, narzędzia i podstawy zostały podczas sesji  zilustrowane w praktyce w formie wypowiedzi prelegentek. W ten sposób  osoby uczestniczące w sesji  nie tylko wysłuchały opowieści o projektach edukacji dorosłych w ramach programu Erasmus+, ale uzyskały również wiedzę o zasadach tej metody wypowiedzi.

Wagę obrazowanych na sesji realizowanych w projektach priorytetów podkreśliła wypowiedź Małgorzaty Kozak z Komisji Europejskiej, reprezentującej sektor ADU w  Generalnej Dyrekcji ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury Komisji Europejskiej (Directorate-General Education, Youth, Sport and Culture, European Commission).

Opowieści storytellerek o pożytkach edukacji dorosłych

Barbara Kaszkur Niechwiej z Fundacji Addenda wystąpiła w podwójnej roli prelegentki i ekspertki od storytellingu. Z wykształcenia fizyk jądrowy – studiowała psychologię i religioznawstwo, laureatka konkursu FRSE EduInspirator  – mówiła o realizowanych przez siebie projektach zapewniających zwłaszcza osobom starszym włączanie i różnorodność. W ciągu 25 lat swojej działalności w organizacjach pozarządowych realizowała ich ponad 30.

Małgorzata Makowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie opowiadała w priorytecie cyfryzacja o projektach pomagających rozwijać się bibliotekom jako centrom uczenia się dorosłych. Z wykształcenia iberystka, zarządza projektami, szkoli, tworzy materiały  edukacyjne, w tym kursy e-learningowe, i walczy o wolny dostęp do uczenia się przez całe życie.

Storytellerki na V Kongresie EdukacjiJoanna Szkuat z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym omówiła na przykładzie swoich działań projektowych wagę zabezpieczenia egzystencji przyszłych pokoleń poprzez edukację w dziedzinie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Prelegentka – z wykształcenia magister inżynier architekt krajobrazu, przyrodnik z zamiłowania – jest autorką wystaw o tematyce przyrodniczej, warsztatów edukacyjnych dla osób w każdym wieku oraz publikacji i przewodników pomagających poznać i zrozumieć przyrodę, w tym tę z okolic Kazimierza. Brała udział w wielu przedsięwzięciach dotyczących podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, uwrażliwiania na potrzebę chronienia przyrody i prowadzenia trybu życia zgodnego z naturą.

Moja opowieść

Opowiedziałam historię realizacji kilku projektów edukacji dorosłych ważnych dla rozwoju naszego Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych. Jako liderka kobiecej organizacji lubię przekraczać granice w myśleniu i działaniu zwłaszcza na rzecz aktywizacji kobiet. Opowiedziałam o tym w jaki sposób program Erasmus+ otworzył nam obecnie możliwość partycypacji obywatelskiej w czasach kryzysu energetycznego klimatycznego z koleżankami z organizacji pozarządowej z Wiednia 

Intencją organizatorów sesji –  Zespołu Edukacji Dorosłych Erasmus+ w Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności  pod kierunkiem Aliny Respondek, moderatorki sesji i wsparciu specjalistki Ludmiły Malinowskiej, opowieści prelegentek miały wywołać dobre emocje, przeżycia i inspiracje do własnych dalszych działań, w tym realizacji projektów Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych.

Co program Erasmus+ oferuje w dziedzinie Edukacji dorosłych

Dla mojego Stowarzyszenia KKK szczególną wartość ma oferta programu Erasmus+ skierowana do dorosłych osób uczących się, edukatorów i kadry niezawodowej edukacji dorosłych zapewniająca mnóstwo możliwości rozwoju –  wiedzę, umiejętności i kompetencje. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat korzyści z realizacji projektów Erasmus+ Edukacja dorosłych, które znajdują się  w ulotce do pobrania ze strony: Program „Erasmus+”: co oferuje? (erasmusplus.org.pl)

35.lecie Programu Erasmus+ – reportaż

W ramach tegorocznej, piątej edycji Kongresu przygotowano reportaż nagrany z okazji 35-lecia programu Erasmus+. Wydarzenie online w formie nowoczesnego programu telewizyjnego i internetowego składa się z rozmów z ekspertami, beneficjentami i uczestnikami programu Erasmus+, a także materiałów filmowych przygotowanych w różnych częściach kraju (w tym podsumowania pierwszego dnia V Kongresu Edukacji). Wychodząc od jubileuszu 35-lecia programu Erasmus+ zaprezentowano różne wymiary i walory umiędzynarodowienia edukacji. Wśród poruszanych wątków nie zabrakło m.in. wartości jednoczących Europę, kwestii współdziałania z otoczeniem społecznym i biznesem, pytania o konieczne rozwiązania systemowe wspierające umiędzynarodowienie, wskazania konkretnych wyzwań i zadań związanych z umiędzynarodowieniem jak Europejska Strategia na rzecz Uniwersytetów czy komunikowania się w środowisku międzykulturowym celem zapobiegania konfliktom. Zastosowano też też nowe technologie, które mogą być wykorzystane w edukacji przyszłości.

P.S. W reportażu –  w około 46 minucie – wypowiedziałam się też osobiście jako Prezeska Stowarzyszenia KKK  i beneficjentka projektu oraz prelegentka na kongresie sesji ADUstorytelling.

Program Erasmus otrzymał nazwę na cześć żyjącego na przełomie XV i XVI w. holenderskiego filozofa i pedagoga,  jednego z czołowych humanistów Odrodzenia, propagatora kultury antycznej – Erazma z Rotterdamu.

W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (od 2014 r.) i Europejskiego Korpusu Solidarności (od 2018 r.) pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Na arenie międzynarodowej reprezentuje ona Polskę, a w kraju organizuje nabory i nadzoruje finansowanie projektów. Łączny budżet przeznaczony na inicjatywy realizowane w ramach Erasmus+ w latach 2021–2027 przekroczy 28 miliardów EUR w skali całej Europy.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close