Światowy Dzień Recyklingu uznany został 18 marca 2018 r. za oficjalny dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odtąd każdego roku jest to dzień wzywający do działania, aby świat jednoczył się i chciał postawić planetę na pierwszym miejscu zmieniając sposób myślenia rządów, firm, społeczności i osób prywatnych na całym świecie i aby postrzegać odpady jako zasoby.

Z tej okazji reprezentantki naszego Stowarzyszenia KKK udały się do PSZOK-u w Cieszynie, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Motokrosowej 27 (za oczyszczalnią ścieków).

Odpady uważane są za „siódmy zasób” Ziemi

Siódmym zasobem Ziemi, od którego zależy los obecnych i przyszłych pokoleń, są odpady, bo w nich – oprócz zachowania pozostałych sześciu podstawowych dla środowiska zasobów: wody, powietrza, węgla, ropy i gazu zimnego i minerałów – dostrzega się ratunek dla środowiska.

Odpady mogą być przetwarzać i wykorzystywane do produkcji energii, surowców lub produktów, są też źródłem cennych materiałów, które można ponownie wykorzystać, takich jak metale, tworzywa sztuczne, szkło czy papier. W przypadku niektórych odpadów, takich jak odpady organiczne, możliwe jest również wykorzystanie ich do produkcji biogazu lub nawozów. Zwiększając odzysk i recykling odpadów, ogranicza się ich  ilość  na wysypiskach, co z kolei prowadzi do redukcji negatywnych skutków dla środowiska.

Gdzie trafiają selektywnie zbierane odpady

KKK w PSZOKNasza wizyta w PSZOK w Cieszynie powodowana była ciekawością i obywatelską troską o to, czy segregowane przez mieszkanki i mieszkańców Cieszyna odpady komunalne trafiają do właściwych podmiotów, które je  zagospodarowują.

Wiele osób wyraża bowiem obawy, że segregowane przez nich odpady, zabierane z pojemników na śmieci na naszych osiedlach, są marnowane, bo trafiają na wysypiska razem z odpadami mieszanymi. Możemy zapewnić, że tak nie jest, bo byłyśmy świadkami przywozu – i ważenia – samochodów z selektywnie zbieranymi odpadami.

PSZOK to świetnie zorganizowane miejsce 

Podczas naszej wizyty w PSZOK uzyskałyśmy obszerne wyjaśnienia na zadawane pytania od Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Pana Aleksandra Dordy i Pani Beaty Dadej, pełniącej funkcję Starszego Inspektora tego wydziału oraz od pracowników PSZOK-u.

Obserwując ruch samochodów przywożących odpady miałyśmy wrażenie, że nie ma znaczenia skromny stan infrastruktury składowiska, bo ład, porządek i organizacja pracy tego miejsca, poświadcza wysiłek utrzymania czystości w terenie i dbałość o estetykę tej przestrzeni przez pracowników PSZOK-u.

Pozyskane w rozmowach informacje mają  dla nas szczególne znaczenie w związku z realizowanym przez nas ekologicznym projektem z partnerkami z Wiednia. Za kilka dni będziemy miały okazję sprawdzić, w jaki sposób stolica Austrii rozwiązuje problem odpadów w dobie kryzysu klimatycznego i energetycznego. Wkrótce poinformujemy o efektach naszej wizyty i zwiedzanych obiektach.

PSZOK  – godziny otwarcia, co można oddać

Zbliżającą się Wielkanoc poprzedzają zwyczajowe wiosenne porządki. Rekomendujemy gruntowną rewizję niezdatnych do użycia, a zalegających w mieszkaniach, piwnicach, strychach, przedmiotów i wykorzystanie okazji do wywiezienia tych odpadów. Bezpłatnie możemy oddać te, których nie powinniśmy wyrzucać do pojemników na śmieci. Po przywiezieniu do PSZOK będą one przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku.

Pszok CieszynOsobom przywożącym odpady, pracownik PSZOK ułatwi formalności, sprawdzając najpierw czy oddający je uiszczają w swoim miejscu zamieszkania –  tj. na terenie Gminy Cieszyn – opłaty za wywóz śmieci. Przywiezione odpady należy samodzielnie umieścić we wskazanych przez obsługę PSZOK kontenerach.

Ile odpadów rocznie oddajemy do PSZOK

Jak wynika z opracowanej w kwietniu 2022 r. przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Cieszyn za 2021 rok, masa zebranych w PSZOK odpadów komunalnych wyniosła 1 226 ton. Z kolejną analizą za 2022 rok będzie można zapoznać się w kwietniu 2023 r.

EcoHarmonogram – wygodna nowa aplikacja na telefon

Polecamy wszystkim instalację na swoich urządzeniach mobilnych aplikacji EcoHarmonogram, która od 1 stycznia 2023 roku umożliwia mieszkańcom Cieszyna łatwy dostęp do harmonogramu wywozu odpadów komunalnych oraz dostarcza informacji między innymi o terminach płatności i sposobie segregacji odpadów.

W aplikacji znajdziemy także informacje o prawidłowej segregacji w gminie oraz indywidualnie skonfigurowaną wyszukiwarkę odpadów. Zawiera ona również dane naszego PSZOK-u –  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – wraz ze szczegółową instrukcją postępowania z odpadami niebezpiecznymi lub nienadającymi się do wyrzucenie do przydomowych koszy na śmieci. Aplikacja posiada wiele innych przydatnych funkcji m.in. wyświetla aktualny stan jakości powietrza. informując o niekorzystnych warunkach i ma możliwość podpięcia własnych czujników jakości powietrza.

Aplikację można pobrać na urządzenia mobilne w sklepach:

  • AppStore (dla systemu IOS)
  • Google Play (dla systemu Android)
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Instrukcja jak zainstalować aplikację na swoim telefonie

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close