Kobiety chcące uczyć się języka obcego w systemie nieformalnym są grupą w niekorzystnej sytuacji. W dorosłym życiu, już poza szkołą, mają ograniczone możliwości nabywania kompetencji językowych z uwagi na konieczność łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi i opiekuńczymi. Trudno im podjąć regularną naukę popołudniami, gdy barierą są koszty, brak czasu wolnego, a teraz jeszcze pandemia. A jednak nam się udało!

Stowarzyszenia Klub Kobiet (KKK) postanowiło udowodnić, że nauka języka angielskiego jest możliwa w każdym wieku, na każdym poziomie zaawansowania językowego i w dodatku w ekspresowym tempie. Szansą na realizację tego planu było aplikowanie w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). To wielka organizacja pozarządowa, która przez ponad 25 lat zmienia oblicza polskiej edukacji, z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi programami edukacyjnymi, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Członkinie Stowarzyszenia KKK przed szkołą MaltalinguaJęzyk angielski szansą dla kobiet!

Złożony przez nas projekt pt. Język angielski szansą na rozwój organizacji kobiecej został dofinansowany. Dzięki temu – w 10. osobowej grupie – wzięłyśmy udział w tzw. mobilności, czyli w dwutygodniowym kursie języka angielskiego na Malcie. Problemem było ustalenie wspólnego terminu wyjazdu członkiń KKK i dostosowanie go do ich sytuacji zawodowej (urlopy), osobistej (opieka nad osobami zależnymi) oraz do okresowych zakazów lotów ze względu na epidemię.

 

Nasza międzynarodowa grupa językowa w szkole MaltalinguaJedna trzecia świata mówi po angielsku, my chcemy też!

Silna motywacja do wyjazdu pomogła nam w starannym przygotowaniu wyprawy na Maltę, która jest niepisanym europejskim centrum nauczania języka angielskiego i gdzie język angielski jest językiem urzędowym. Znalazłyśmy tam znakomitą certyfikowaną szkołę językową Maltalingua, położoną nad brzegiem morza w samym sercu zatoki St. Julian’s. Dzięki wizycie przygotowawczej podpisałyśmy korzystną dla nas umowę na kurs językowy, zakwaterowanie w szkolnych apartamentach i lotniskowy transfer. Wszystkie pozytywne informacje o kursie i jego programie potwierdziły się w praktyce, podobnie jak opinie o wysokiej jakości nauczania, rzetelnej pracy nauczycieli oraz życzliwej atmosferze.

 

Naszymi nauczycielami byli native speakerzy z Irlandii, Szkocji, Walii, Anglii i Malty. Metody organizowania zajęć i zaangażowanie nauczycieli pozwalały nam przekraczać własne ograniczenia w porozumiewaniu się i sposobie myślenia w innym języku. Co tydzień odbywała się w szkole anonimowa (elektroniczna) ewaluacja w postaci 40 pytań dotyczących oceny zarówno zajęć językowych, warunków zakwaterowania oraz szkolnej oferty organizacji czasu wolnego. Niesamowite, że my dorosłe kobiety, biegłyśmy co rano do szkoły jak na skrzydłach, choć nauka i zadania domowe były wyczerpujące. Po tygodniu, prawie niezauważalnie, wszystkie dostrzegłyśmy efekt – bez obciachu i stresu mówimy po angielsku!

 

Dwutygodniowy kurs za granicą = 3 lata nauki na kursie krajowym

Na dachu naszej szkoły MaltalinguaWielkim dobrodziejstwem naszej nauki języka angielskiego za granicą było jej odbywanie w środowisku ludzi z całego świata, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy według stopnia znajomości języka i potrzeb zaznaczonych we wstępnym teście (więcej: mówić, pisać, czytać, dyskutować czy więcej gramatyki).

W grupach, do których trafiłyśmy (poziom od A1/A2 do C1) uczestniczyły osoby z Japonii, Włoch, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Persji, Gwatemali, Czech, Izraela, Martyniki, Wenezueli, Austrii, Kamerunu, Gruzji. Nauka z osobami w różnym wieku, różnych narodowości, mieszkających w krajach UE i poza nią, umożliwiała nam poznawanie różnorodnych kultur, zwyczajów i mentalności; sprzyjała otwartości i tolerancji.

 

MaltaUczenie się w pejzażu językowym (linguistic landscape) 

Nauka języka w sposób naturalny odbywała się także poza szkołą – podczas przerw, posiłków, zakupów czy zwiedzania w czasie wolnym. Ten sposób nauki nazwany został przez socjologów uczeniem się w tzw. pejzażu językowym. Ten pejzaż tworzy wszystko, co otacza nas w trakcie nauki w obcym kraju.

Napływające bodźce z otoczenia w niezauważalny sposób zachęcały do mówienia i nieformalnych konwersacji – ze sprzedawcami, z kelnerami, przechodniami pytanymi o drogę. Malta nieustannie mówiła do nas językiem nazw ulic, zabytków, miejsc historycznych czy tablic i przejść drogowych – na wyspie obowiązuje ruch lewostronny. Na przejściach dla pieszych czytałyśmy – dla własnego bezpieczeństwa – duże napisy LOOK RIGHT!

Członkinie Stowarzyszenia KKK na Malcie Wspólna nauka wzmacnia więzi

Jaką nową wiedzę – oprócz tej językowej – o sobie zdobyłyśmy? Mobilność była okazją do wymiany międzypokoleniowej, bo uczestniczyły w nich członkinie Stowarzyszenia KKK w różnym wieku, co jest doskonałą ilustracją dla wartości uczenia się przez całe życie.

Podczas wspólnego zamieszkiwania w apartamentach szkolnych, wspólnych posiłków i wycieczek ujawniły się ważne umiejętności i kompetencje takie jak: troszczenie się o siebie, organizowanie wspólnego czasu wolnego, ekonomizacja wydatków przy zakupach żywnościowych i planowaniu wycieczek, wzajemne motywowanie się do wykonywania językowych zadań domowych, dzielenie się wiedzą językową i doświadczeniami w uczeniu się języka, godne reprezentowanie kultury naszego kraju uczestnikom zajęć językowych z innych krajów i wiele, wiele innych.

Dyplomy ukończenia szkoły od MaltalinguaJęzyk obcy jest furtką w inny sposób myślenia

Poniżej zamieszczamy opinie uczestniczek kursu języka angielskiego na Malcie na temat uzyskanych przez nie efektów kształcenia językowego i kulturowego oraz szans na dalszy rozwój współpracy międzynarodowej przez Stowarzyszeniu KKK.

Roma (poziom A2/B1): Dwa lata temu zaczęłam się samodzielnie uczyć języka angielskiego, korzystając z darmowych materiałów multimedialnych i kilkudziesięciu lekcji. Kurs językowy na Malcie jest dla mnie najważniejszym osiągnięciem – zaczęłam mówić (sic!)i cieszyła mnie każda możliwość komunikowania się z innymi. Moja ulubiona nauczycielka, Maltanka Kirstie, pytana przeze mnie o ćwiczenia z poprawnej wymowy, poleciła mi oglądanie serialu „The Crown” (Netflix) z oryginalną ścieżką dźwiękową – ze względu na „slow speech” i doskonały angielski akcent. Dzięki mobilności dostrzegłam też realną szansę na międzynarodową współpracę mojego Stowarzyszenia KKK

Anna (poziom A1/A2): Już po trzech dniach nauki w szkole językowej zauważyłam, że nie mam oporów mówiąc, a skrępowanie ustąpiło. Samodzielnie dokonywałam zakupów, składałam zamówienia w restauracji, a gdy się pogubiłam w wąskich uliczkach La Valetty – dopytałam o drogę do Ferry Station. Ważnym doświadczeniem dla mnie – nauczycielki przedmiotów zawodowych w szkole gastronomicznej – było poznawanie arabskich i włoskich wpływów na kuchnię maltańską. Dzięki mobilności zyskałam poczucie, że jestem nadal aktywna i poszerzam swoje intelektualne możliwości, że zdobywam nowe umiejętności i poprawiam kompetencje językowe. 

Paulina (poziom C1): Udział w intensywnym kursie języka angielskiego w wielokulturowej grupie był niezwykle ciekawy. Podniósł moją świadomość i zrozumienie różnorodności innych narodów. Spędzenie dwóch tygodni w grupie zdecydowanie zmusiło mnie do bycia bliżej moich koleżanek. Możliwość odwiedzenia Malty, pomnika historii, jest plusem w mojej karierze zawodowej i specjalizacji. 

Małgorzata (poziom B1):  Rozpiętość wieku uczestników mojej grupy językowej– od ok. 20 lat do 60+ – utwierdziła mnie w przekonaniu, że uczyć można się przez całe życie. Zajęcia prowadzone były przez wielu wspaniałych nauczycieli, którzy zmieniali się byśmy mogli zapoznać się z ich różnymi akcentami i brzmieniem języka. Podczas zajęć prezentowaliśmy swoje kraje, miasta, opowiadaliśmy o zwyczajach, ciekawostkach, historii. W czasie wolnym poznawałam Maltę i jej historię sięgającą 5000 lat p.n.e., wspaniałą architekturę i niesamowite morskie krajobrazy. 

Renata (poziom A2/B1): W życiu zawodowym posługiwałam się językiem angielskim (głównie technicznym i biznesowym), ale zasad gramatyki uczyłam się ponad 20 lat temu. Międzynarodowa szkoła dała możliwość porozumiewania się ze studentami z różnych państw, mówiącymi ze swoim narodowym akcentem (np. francuskim, japońskim, włoskim, czeskim i in). Wspólne zamieszkanie z koleżankami dało mi możliwość bliższego się poznania i budowania wzajemnych relacji na rzecz wspólnego dobra. Było to dodatkowe doświadczenie dla nas, dojrzałych kobiet o wyrobionych przyzwyczajeniach. 

Łucja (poziom A2/B1): Udział w kursie był dla mnie doświadczeniem bardzo cennym w wielu aspektach: językowym, socjologicznym, poznawczym. Zyskałam samodzielność poruszania się i porozumiewania w przestrzeni publicznej. Obserwowałam nieznane mi relacje społeczne, nawiązywałam nowe znajomości, poznawałam ciekawe szczegóły z życia w innych krajach. Byłam zachwycona bogatą ofertą turystyczną i ogromną życzliwością Maltańczyków. Zwiedziłam większość polecanych zabytków: La Valettę, Rabat, Mdinę, Vittoriosę, Hagar Qim i Mnajdrę.

Magdalena (poziom B1): B1 Szkoła wspierała nas w wyborze zajęć popołudniowych, wskazując najatrakcyjniejsze miejsca warte odwiedzenia. Zwiedzanie wyspy odbywało się w języku angielskim z przewodnikami lub z audio przewodnikami (np. w piętrowym autobusie, czy w muzeach). Poruszając się po wyspie używałam języka angielskiego mając możliwość nie tylko swobodniej mówić, ale i myśleć „po angielsku”. Nasi nauczyciele pochodzący z różnych krajów zawsze służyli pomocą. Dzięki wspólnemu zamieszkaniu z koleżankami miałam okazję docenić ich umiejętności organizacyjne, kulinarne i zacieśnić więzi. 

Halina (poziom A1/A2): Byłam jedną z najstarszych osób uczestniczących w zajęciach z języka angielskiego. Dzięki wsparciu nauczycieli oraz osób z mojej grupy, rozszerzyłam zasób słów w języku angielskim oraz prawidłową ich wymowę. Uczestnictwo w kursie zmotywowało mnie do kontynuowania nauki już w kraju. Poznałam kulturę i zabytki Malty, spotkałam osoby o różnych poglądach i sposobach myślenia. Odczuwam satysfakcję i zadowolenie z uczestnictwa w kursie oraz jeszcze większą integrację z członkiniami Stowarzyszenia KKK. Jestem bardzo dumna, że mogłam uczestniczyć w programie Erasmus+. 

Ilona (poziom A1/A2): Możliwość kontaktu z  obcokrajowcami to dla mnie bardzo cenne doświadczenie. Słuchałam osób mówiących z różnym akcentem, zawarłam nowe interesujące przyjaźnie. Moje umiejętności językowe znacznie wzrosły. Doskonaliłam je także podczas dodatkowych aktywności pozalekcyjnych (spotkania, wycieczki), poznając historię Malty, jej kulturę i zabytki. 

Bożena (poziom A2/B1): Serdeczna atmosfera w szkole, pomocny personel i bardzo cierpliwi nauczyciele, przełamały mój strach i umożliwiły swobodniejszą komunikację w języku angielskim. Po tygodniu bezwiednie nawet własne myśli zaczęłam wyrażać używając języka angielskiego! Wielokulturowość uczestników kursu zmieniła mój sposób postrzegania obcokrajowców i zachęciła do poznania obcych mi dotąd kultur. Wspólne zamieszkiwanie z koleżankami, pomimo moich obaw, wzmocniło nasze więzi. Chcę kontynuować naukę języka, aby swobodnie komunikować się w trakcie kolejnych podróży, a może także wykorzystać go w pracy zawodowej. 

Jak się uczyć języków obcych?

  1. Niech język obcy Cię otacza. Bierz udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych, zanurz się w języku obcym i jego kulturze.
  2. Wykorzystuj technologię i ucz się poprzez zabawę.
  3. Słuchaj piosenek, audiobooków i oglądaj filmy z oryginalną ścieżką dźwiękową – osłuchasz się z językiem potocznym i nieświadomie przyswoisz sobie przydatne wyrażenia.
  4. Ucz się nowych rzeczy powtarzając jednocześnie to, co już umiesz – utrwalisz wiedzę i powiążesz z nowo nabytą.
  5. Dużo rozmawiaj podczas podróży zagranicznych – nie bój się mówić!

We wszystkich programach Unii Europejskiej, które w naszej Fundacji realizujemy, bardzo się podkreśla rolę edukacji pozaformalnej i nieformalnej, gdzie w sposób bardziej naturalny „przesiąkamy” językiem obcym i wchodzimy w inny świat. (…) Z naszej strony, przy pomocy Komisji Europejskiej, proponujemy (…) różnym grupom osób granty na realizację różnych projektów międzynarodowych (…), a to w oczywisty sposób wiąże się z wykorzystywaniem języka w sposób naturalny i oczywisty. – dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji

 

 Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych, organizacja non-profit, realizuje projekt w programie PO WER pt. Język angielski szansą na rozwój kobiecej organizacji, współfinansowanym przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości pracy członkiń, przełamanie barier w nieformalnym kształceniu kobiet oraz realizacja projektów niezawodowej edukacji dorosłych we współpracy międzynarodowej. W mobilności – dwutygodniowych kursach języka angielskiego udział wzięły aktywne członkinie. Kurs języka angielskiego został zrealizowany w szkole językowej Maltalingua School of English – 2 Birkirkara Hill, St. Julian’s, na Malcie.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close