„NaprawmyTo.pl” to specjalny program umożliwiający mieszkankom i mieszkańcom mapowanie usterek w przestrzeni publicznej i ich łatwe zgłaszanie do Straży Miejskiej. W Cieszynie działa od  maja 2021 roku. Umiejscowiony został na witrynie www.naprawmyto.pl Ten pierwszy i największy polski serwis, obsługujący 25 miast, przekroczył w tym roku 54 tys. zgłoszonych spraw. Jest narzędziem, które ma pomóc zmniejszyć liczbę zgłoszeń drogą telefoniczną/osobiście i usprawnić obieg informacji wewnątrz urzędu miejskiego i jego jednostek. Głównym celem jest jednak zachęcenie obywatelek i obywateli do przeglądu stanu infrastruktury miejskiej i samodzielnego zgłaszania braków i uszkodzeń w mieście.

Kto za to zapłacił

Serwis wymyśliła i ufundowała Fundacja im. Stefana Batorego, a za jego zarządzanie odpowiada Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Stworzono go, współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz informatykami-wolontariuszami.

NaprawmyTo.pl jest narzędziem skierowanym do samorządów gminnych. Roczny koszt za jego użytkowanie w każdym z miast wynosi nie mniej niż 1 grosz na mieszkankę_ńca, w Cieszynie jest to kwota 600 złotych.

 

NaprawmyTo jest obietnicą złożoną przez samorząd mieszkańcom gminy, że każda ze spraw zostanie szybko i uczciwie rozpatrzona […], jest też zobowiązaniem dla obywateli, które nie pozwala im bezczynnie narzekać, a daje możliwość naprawiania otoczenia.

Jak działa serwis NaprawmyTo.pl

W skrócie – po wejściu do serwisu wybieramy z listy 25 miast Cieszyn, a potem wykonujemy cztery  proste kroki, które wskazują nam strzałki „dalej”:

  1. Zaznaczmy na załączonej mapie miejsce usterki
  2. Dodajemy w okienku jej krótki opis
  3. Załączmy jej zdjęcie/zdjęcia (bardzo ułatwia ono służbom identyfikację problemu)
  4. Klikamy w oznaczenie kategorii zgłoszenia: infrastruktura, bezpieczeństwo, przyroda lub inne.

W każdej z kategorii znajdziemy podkategorie np. w infrastrukturze – uszkodzone znaki drogowe, zniszczenia na placu zabaw, przystanku czy chodniku. W przyrodzie  będzie to np. dewastacja roślinności, bezpańskie, potrącone lub martwe zwierzę i in. Wysłane zgłoszenie trafia do Straży Miejskiej, a my – o ile zaznaczymy taką opcję – otrzymujemy powiadomienie o skuteczności podjętej interwencji.

W Cieszynie w ciągu czterech miesięcy zgłoszono łącznie 219 usterek z czego: 108 zostało naprawionych, 73 jest w trakcie naprawiania, 13 zgłoszeń jest nadal otwartych, a 25 nie będzie naprawionych (bo nie należą do kompetencji gminy).

Serwis dostępny jest dla wszystkich, także osób spoza Cieszyna, nie trzeba się rejestrować, choć można. Informacja o danym problemie przekazana przez zgłaszających jest transparentna i dostępna, dzięki czemu mieszkanki_ńcy wiedzą, jakie usterki/awarie zostały zasygnalizowane, co się z nim dzieje, by nie musieć po raz kolejny interweniować.

Dla wygody można ściągnąć ze strony głównej aplikację na smartfon, co ułatwia dodawanie zdjęć i skraca – nawet do minuty – czas przygotowania i przesłania zgłoszenia. Na YouTube można zobaczyć filmik o tym, jak działa aplikacja.

Jak zachęcać do korzystania z serwisu

Naszym zdaniem do skrzynek pocztowych w Cieszynie powinien trafić niewielki folder ilustrujący poszczególne kroki zgłaszania usterek i awarii. Taka szeroka promocja informująca o serwisie spowoduje większą liczbę zgłoszeń. Ważna uwaga – poważne awarie wymagające natychmiastowego działania służb – policji, straży pożarnej – nie należą do kompetencji serwisu. Należy wówczas korzystać z telefonu alarmowego 112 lub 997 i 998.

Świetnym pomysłem, który polecamy władzom miasta jako dobrą praktykę, jest zorganizowanie spotkań informacyjnych dla starszych klas szkół podstawowych, podczas których wyjaśniane mogą być zasady działania aplikacji NaprawyTo.pl.

Edukację obywatelską można będzie zrealizować, obrazując ją zachętą do konkretnego działania – widzisz przysłowiową dziurę w moście, ławka na przystanku została uszkodzona, ktoś zniszczył za pomocą grafitti elewację Twojego bloku – zrób zdjęcie, oznacz na mapce miejsce i wyślij zgłoszenie.

P.S. Moje zgłoszenie to opis i zdjęcie niebezpiecznych, uszkodzonych schodów przy przejściu dla pieszych vis a vis Parku na Cieślarówce.

P.S. 2 Strona ma swój profil na facebook 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close