Podczas sesji Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24.02.2022 przedstawiona została informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Cieszynie za 2021 rok. Mimo naszej prośby nie uwzględniono podczas niej naszej skargi na brak miejskiego systemu powiadomień SMS o zagrożeniach. Pismo w trybie dostępu do informacji publicznej przekazałyśmy dwa dni wcześniej Przewodniczącemu Radu Miejskiej, Burmistrzyni Miasta Cieszyna i wszystkim Radnym Rady Miejskiej. Bezpośrednim powodem wysłania skargi (vide zrzut pisma ) była przerwa w dostawie wody dla wielotysięcznej grupy mieszkańców i mieszkanek gminy Cieszyn, która wywołała nasz niepokój, zwłaszcza w obliczu obecnej sytuacji na Ukrainie, trwającej pandemii, kryzysu gospodarczego i niestabilnego rynku. Uważamy, że priorytetem w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa w mieście jest uruchomienie systemu powiadomień SMS, który działa w czasie rzeczywistym jak system RCB. Chcemy być informowani o możliwych zagrożeniach takich jak brak wody, prądu, gazu, wichur, suszy, upałów, powodzi. Potrzebna jest też informacja zapewniająca nas o panowaniu przez władze samorządowe nad sytuacjami takimi jak obecnie w Cieszyniekolejkach na stacjach paliw i braku pieniędzy w bankomatach. Na stronie internetowej miasta i jego fan page’u nie ma ani słowa, że to kilkudniowa niedogodność i że nie ma powodu do paniki.

Trzy dni przed sesją Rady Miejskiej obradowała Komisja Spraw Społecznych – dyskutowano o stanie bezpieczeństwa w mieście, zwłaszcza w odniesieniu do nieletnich. Badania w tym zakresie przedstawiła dr Ilona Fajfer-Kruczek z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Nie znamy jednak wniosków z tych badań, ponieważ nieoczekiwanie Komisja Spraw Społecznych nie obradowała online, a transmisje z posiedzeń komisji nie są dostępne.

Informacja służb o stanie bezpieczeństwa w Cieszynie w 2021 roku

Zastępca Komendanta Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Cieszynie brygadier Ryszard Kukuczka poinformował, że w powiecie cieszyńskim w roku 2021 miały miejsce 3124 zdarzenia (nie wyjaśniono nam jakiego typu i w jakiej skali), z czego na terenie Cieszyna 568, 373 pożary, z czego w Cieszynie 63; miejscowych zagrożeń 2403, z czego w Cieszynie 418, w tym związane z COVID-19 (w powiecie 172, w Cieszynie 33), na które składały się takie jak zabezpieczenie punktów szczepień, dowóz osób na szczepienia, dowóz żywności dla osób na kwarantannie lub w izolacji oraz dystrybucja środków ochrony osobistej. Osoby poszkodowane w tych zdarzeniach to 55 śmiertelnych przypadków (z tego 15 w Cieszynie), 236 rannych (w Cieszynie 43). Ponadto Komenda przeprowadziła dwa ćwiczenia: powodziowe i przeciwpożarowe oraz szkolenia podstawowe dla 109 strażaków i dla 56 strażaków w zakresie ratownictwa technicznego W 2021 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej dysponowała środkami finansowymi dla OSP w powiecie w kwocie 1 mln 653 tysiące i 109 zł, z czego dla Cieszyna OSP otrzymały kwocie 84 854 zł. Przeprowadzono też inspekcje w cieszyńskich OSP, z czterema ocenami pozytywnymi i jedną negatywną. W roku 2021 realizowano również inwestycję w postaci budowy strażnicy z jednostką ratowniczo-gaśniczą przy ul. Motokrosowej na kwotę 4 mln zł, w 2022 r. przewiduje się 2 mln od Wojewody na kontynuację tego zadania z innych środków.

Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie Jacek Bąk przekazał sprawozdanie władzom samorządowym za 2021 rok, podczas sesji przedstawił skrótowo wyniki całorocznej pracy: przeprowadzono 10 099 interwencji, z czego 5 093 na wniosek mieszkańców; wystawiono 1 027 patroli; 661 razy udzielono pomocy osobom bezdomnym, a 163 razy osobom bezradnym (leki, żywność); wystawiono 1 041 mandatów na kwotę 113 100 zł; ujawniono 3 323 wykroczenia, z czego 547 w ruchu drogowym – 448 z powodu nieprawidłowego parkowania przy przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach czy w zatokach autobusowych; zrealizowano 197 wywozów osób do izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej; założono 938 blokad na pojazdy nieprawidłowo zaparkowane; zajęto się problemem pozostawionych 15 pojazdów nieużywanych, z czego 2 stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa; wykonano 71 kontroli pieców. Korzystano też ze wsparcia i straży pożarnej (21 interwencji), pogotowia (22 interwencji) i policji (221 interwencji). Wprowadzono do użytku dwa rowery elektryczne, które uczestniczyły w 11 patrolach, zakupione wraz z wyposażeniem za łączną kwotę 16 242,18 zł. Odnotowano też 330 alertów w programie Naprawmy To (zgłoszonych od 1 maja ub.r.). Pracowały też zespoły rowerowe i drogowe.

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie podinspektor Marek Nowok przekazał w imieniu Komendanta skrótowe informacje na temat stanu bezpieczeństwa w 2021 roku w Cieszynie: stwierdzono 953 przestępstwa; 192 kradzieże; 112 kradzież z włamaniem; 11 przestępstw rozbójniczych; 2 bójki i pobicia; 40 uszkodzeń mienia; 241 przestępstw narkotykowych (zabezpieczono 9,5 kg środków narkotycznych — narkotyków i dopalaczy); zatrzymano 264 osoby na gorącym uczynku; zatrzymano 50 nietrzeźwych kierujących; nałożono 1 500 mandatów karnych, zrealizowano ponad 6 tys. interwencji; dowieziono 218 osób do izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej, 54 osoby do pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Bielsku-Białej, a 85 osób odwieziono do miejsca zamieszkania; policjanci w ruchu drogowym nałożyli 15 tys. mandatów karnych; w Cieszynie odnotowano 16 wypadków drogowych, w których rannych zostały 23 osoby, a 1 zginęła; odnotowano też kolizji 817.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Inspektor Piotr Przewdzing przekazał, że rok ubiegły wymagał wiele pracy ze względu na pandemię koronawirusa i z tego względu sprawozdania na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie i w Cieszynie będą przesunięte na marzec. W Sanepidzie pracuje obecnie 38 osób, z czego 30 osób przeprowadzało kilkaset wywiadów dziennie, bo zachorowań było dużo.

Anna Paliga-Raszka, naczelniczka Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie, przekazała informacje o ubiegłorocznych priorytetach w pracy Centrum – była to organizacja punktów szczepień, w tym największego w hali widowiskowo-sportowej, w których wykonano 20 tys. szczepień.

Czy wszyscy jednak czują się bezpiecznie, skąd to wiadomo? Sprawozdania służb dowodzą ich wydajnej i skutecznej pracy. Jednak my mieszkanki i mieszkańcy nie jesteśmy powiadamiani o sytuacjach, które decydują o naszym codziennym bezpiecznym życiu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close