Angielski szansą dla kobiet? My kobiety nie mamy wyjścia – nauka angielskiego to obowiązkowy krok do przodu. To szansa na lepsze życie, awans, otwarcie drzwi do lepszego świata. Niestety, jesteśmy grupą w gorszym położeniu, bo mamy ograniczone możliwości uczenia się języka angielskiego.  Na głowie dom, praca, rodzina, i jak tu znaleźć czas i środki na naukę? Opowiemy Wam na naszym przykładzie jak z angielskim łatwiej poruszać się w naszym zglobalizowanym świecie.

Członkiniami Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych (KKK) są kobiety w wieku 24-67 lat, które znalazły swoją własną odpowiedź na bariery w nauce angielskiego. Napisałyśmy wniosek na konkurs i otrzymałyśmy dofinansowanie na zadanie pod znaczącym tytułem “Język angielski szansą na rozwój kobiecej organizacji”. Realizujemy go w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nauka angielskiego pozytywną rywalizacją

W tym akapicie omówię kilka powodów, dla których projekt jest dla nas tak ważny. Już teraz, przygotowując się do wyjazdem na mobilność na Malcie, uczymy się języka angielskiego. Korzystamy z materiałów do nauki on-line, chodzimy na kurs dla osób pracujących dofinansowany w województwie śląskim. Odczuwamy pozytywne skutki tej nauki, wymieniamy się jej efektami. Spodziewamy się wielu korzyści indywidualnych i ważnych dla naszego stowarzyszenia.

Język angielski jest dla nas szansą na współpracę międzynarodową z innymi organizacjami pozarządowymi. Planując i organizując samodzielnie wyjazd za granicę uczymy się nowych umiejętności. Ucząc się w naszej grupie członkowskiej, motywujemy się wzajemnie i przełamujemy bariery w pozaformalnym kształceniu kobiet. Najbardziej godne uwagi jest nasze wspólne doświadczenie nauki języka, co integruje naszą społeczność.

Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem w nauce języka angielskiego. Właśnie w tym celu utworzyłyśmy stronę  „Angielski szansą dla kobiet” na facebook.com. Zamieszczamy tam informacje o możliwościach nieodpłatnego pozaformalnego kształcenia się. Znajduje się na niej wiele sprawdzonych przez nas narzędzi i metod do samodzielnej nauki angielskiego. Są uniwersalne dla każdego wieku i to od zupełnych podstaw.

Stowarzyszenie KKK weźmie też udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego na Malcie dofinansowanym w ramach projektu. Będziemy się uczyć w najlepszej szkole językowej w tym kraju. Mieszkańcy wyspy posługują się angielskim jako drugim językiem urzędowym i istnieje tam wieloletnia tradycja organizacji kursów angielskiego. Oprócz przyjaznego klimatu i cen, to miejsce najlepiej spełnia warunki odbycia intensywnej nauki.

Nasza wizyta przygotowawcza na Malcie

W czasie wizyty przygotowawczej odbyła się negocjacja warunków współpracy i podpisanie umowy. Cena kursu językowego oraz zakwaterowania w szkolnych apartamentach została obniżona o 15%.  Transfer z lotniska i na lotnisko dla 12 osobowej grupy został obniżony o 2/3. Szkoła językowa została poinformowana o obowiązku wystawieniu certyfikatów z logiem PO WER dla uczestniczek kursu językowego i otrzymała jego wzór.

Angielski szansą dla kobiet

Założeniem projektu jest instytucjonalny rozwój naszej organizacji. Zgodnie z wytycznymi PO WER  w organizacji mobilności nie powinno się korzystać z instytucji pośredniczących. Z tego względu wskazana jest wizyta przygotowawcza w instytucji realizującej kursy językowe.  Po dwóch miesiącach przeglądania i porównywania setek ofert, znalazłyśmy kurs językowy na Malcie, miejsce zakwaterowania i transport. Zafascynowała nas kultura i historia tego maleńkiego kraju, ciepły klimat i cudowna, ciepła woda zapraszająca do morskich kąpieli.

Uczestniczki naszej mobilności na kursie językowym za granicą muszą spełnić określone warunki. Liczy się ich poziom motywacji do nauki, przygotowanie się językowe i kulturowe przed wyjazdem. Przed wyjazdem muszą podpisać umowę finansową, zgadzając się na płynące z niej zobowiązania. Po powrocie z kursu muszą  sporządzić indywidualny raport z uzyskanych efektów.

Wybór instytucji szkoleniowej miał miejsce na podstawie wyników europejskiego rangowania opinii uczestników i uzyskaniu najwyższej pozycji spośród szkół językowych na Malcie oraz listy instytucji z akredytacją.  MALTALINGUA LTD. posiada akredytacją Eaquals – Excellence in Language Education. Oznacza to, dla szkoła szkół językowych, że dba o poziom nauczania i standardy określone na stronie https://www.eaquals.org/. Eaquals to europejskie stowarzyszenie szkół i instytucji zajmujących się nauczaniem języków obcych. Członkowie stowarzyszenia muszą przestrzegać określonych standardów EAQUALTS i są kontrolowani co 3 lata.

Co sprawdziłyśmy na miejscu?

warunki lokalowe szkoły językowej httpss://www.maltalingua.pl/ – budynek, jego usytuowanie, wyposażenie sal, miejsca rekreacji takie jak taras, basen na dachu, bar oraz program zajęć językowych;

 • procedurę testów kwalifikacyjnych (ustnych i pisemnych), podręczniki, program zajęć dodatkowych – odpłatnych i nieodpłatnych;
 • warunki lokalowe zakwaterowania w szkolnych apartamentach (5 minut drogi od szkoły) – wyposażenie pokoi, kuchni, łazienek, zasady korzystania z części wspólnej, recyklingu odpadów itp.
 • szacunkowe koszty wyżywienia – ceny sklepowe, możliwości w okolicznych restauracjach
 • program zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczestników szkoły językowej m.in. wycieczek i spotkań integracyjnych
 • koszty podróży – dojazdu do lotniska w Polsce, parkingu na lotnisku, ubezpieczenia, wymiany walut w Polsce i na Malcie, transferu z lotniska na Malcie, kosztu biletów lotniczych z rezerwacją miejsca i bez rezerwacji, opłaty za dodatkowy bagaż, koszty ubezpieczenia itp.

Dzięki udokumentowaniu na miejscu warunków realizacji kursu językowego członkinie Stowarzyszenia KKK mogły zapoznać się z wizytowanymi obszarami mobilności na Malcie. Dokumentujemy je wyborem kilkuset zdjęć i filmików w oddzielnych folderach tematycznych, obrazujących aktywności kursu i atrakcji zwiedzania wyspy.

Spodziewane korzyści

Podsumowując, nasza językowa edukacja przekonuje nas już teraz o wielorakich korzyściach z nauki języka angielskiego i swobodniejszego posługiwania nim:

  • edukacja – będziemy mieć większe możliwości udziału w międzynarodowych konferencjach i innych wydarzeniach popularyzujących wiedzę; uczestnictwa w szkoleniach i w wymianach finansowanych ze środków unijnych; szansę na realizację projektów we współpracy z innymi krajami; poszerzymy naszą ofertę edukacji nieformalnej dorosłych;
  • praca/kariera – kompetencje językowe zwiększą nasze szanse na znalezienie/zmianę zatrudnienia/awans zawodowy/wyższe zarobki;
  • rodzina –będziemy się bardziej zainteresować kulturą krajów anglojęzycznych, do których wyemigrowali nasi bliscy i których odwiedzamy;
  • turystyka – przełamujemy bariery w swobodnym podróżowaniu za granicę i będziemy łatwiej nawiązywać kontakty z przedstawicielami innych kultur;
  • media społecznościowe i prasa– uzyskamy szerszy dostęp do informacji, poznajemy darmowe aplikacje i programy graficzne, portale ze zbiorami tekstów i zdjęć i in.;
  • kultura – zwiększamy możliwość czytania książek, prasy, e-booków, dokumentów w oryginale, dostęp do materiałów bez tłumaczenia lub z napisami w języku angielskim; możemy z większą pewnością siebie uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą;
  • współpraca międzynarodowa – w tym roku zakończyłyśmy realizację naszego pierwszego projektu “Working with little childres is possible” z Funduszu Wyszehradzkiego.

Nabyte umiejętności i kompetencje przekazujemy sukcesywnie społeczności regionu Śląska Cieszyńskiego na łamach naszego portalu internetowego cieszynskienaobcasach.pl, w naszych mediach społecznościowych httpss://www.facebook.com/KobietyKreatywneCieszyn/; httpss://www.facebook.com/cieszynskienaobcasach/ i  httpss://www.facebook.com/AngielskiSzansaDlaKobiet/?modal=admin_todo_tour oraz poprzez samodzielnie redagowany przez nasze Stowarzyszenia KKK bezpłatny magazyn „CIESZYŃSKIE NA OBCASACH”.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close