szkoła nauki języka angielskiego na Malcie

 

Angielski szansą dla kobiet? My kobiety nie mamy wyjścia – nauka angielskiego to dla nas obowiązkowy krok do przodu. To szansa na lepsze życie, awans, otwarcie drzwi do lepszego świata. Niestety, jesteśmy grupą w gorszym położeniu, bo mamy ograniczone możliwości uczenia się języka angielskiego.  Na głowie dom, praca, rodzina, i jak tu znaleźć czas i środki na naukę? Opowiemy Wam na naszym przykładzie jak z angielskim łatwiej poruszać się w naszym zglobalizowanym świecie.

nauka angielskiego szansą dla kobiet

Stowarzyszenia Klub Kobiet (KKK) to kobiety w wieku 24-67 lat. Znalazłyśmy swoją własną odpowiedź na bariery w nauce angielskiego. Napisałyśmy wniosek na konkurs i otrzymałyśmy dofinansowanie na projekt pod znaczącym tytułem “Język angielski szansą na rozwój kobiecej organizacji”. Realizujemy go w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nauka angielskiego pozytywną rywalizacją

W tym akapicie omówię kilka powodów, dla których projekt jest dla nas tak ważny. Już teraz, przygotowując się do wyjazdem na mobilność na Malcie, uczymy się języka angielskiego. Korzystamy z materiałów do nauki on-line, chodzimy na kurs dla osób pracujących dofinansowany w województwie śląskim. Odczuwamy pozytywne skutki tej nauki, wymieniamy się jej efektami. Spodziewamy się wielu korzyści indywidualnych i ważnych dla naszego stowarzyszenia.

Język angielski jest dla nas szansą na współpracę międzynarodową z innymi organizacjami pozarządowymi. Planując i organizując samodzielnie wyjazd za granicę uczymy się nowych umiejętności. Ucząc się w naszej grupie członkowskiej, motywujemy się wzajemnie i przełamujemy bariery w pozaformalnym kształceniu kobiet. Najbardziej godne uwagi jest nasze wspólne doświadczenie nauki języka, co integruje naszą społeczność.

Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem w nauce języka angielskiego. Właśnie w tym celu utworzyłyśmy stronę  „Angielski szansą dla kobiet” na facebook.com. Zamieszczamy tam informacje o możliwościach nieodpłatnego pozaformalnego kształcenia się. Znajduje się na niej wiele sprawdzonych przez nas narzędzi i metod do samodzielnej nauki angielskiego. Są uniwersalne dla każdego wieku i to od zupełnych podstaw.

Stowarzyszenie KKK weźmie też udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego na Malcie dofinansowanym w ramach projektu. Będziemy się uczyć w najlepszej szkole językowej w tym kraju. Mieszkańcy wyspy posługują się angielskim jako drugim językiem urzędowym i istnieje tam wieloletnia tradycja organizacji kursów angielskiego. Oprócz przyjaznego klimatu i cen, to miejsce najlepiej spełnia warunki odbycia intensywnej nauki.

Angielski szansą dla kobiet

Najlepsze szkoły języka angielskiego są na Malcie

Angielski szansą dla kobiet

Założeniem projektu jest instytucjonalny rozwój naszej organizacji. Zgodnie z wytycznymi PO WER  w organizacji mobilności nie powinno się korzystać z instytucji pośredniczących. Z tego względu wskazana jest wizyta przygotowawcza w instytucji realizującej kursy językowe.  Po dwóch miesiącach przeglądania i porównywania setek ofert, znalazłyśmy kurs językowy na Malcie, miejsce zakwaterowania i transport. Zafascynowała nas kultura i historia tego maleńkiego kraju, ciepły klimat i cudowna, ciepła woda zapraszająca do morskich kąpieli.

Uczestniczki naszej mobilności na kursie językowym za granicą muszą spełnić określone warunki. Liczy się ich poziom motywacji do nauki, przygotowanie się językowe i kulturowe przed wyjazdem. Przed wyjazdem muszą podpisać umowę finansową, zgadzając się na płynące z niej zobowiązania. Po powrocie z kursu muszą  sporządzić indywidualny raport z uzyskanych efektów.

Wybór instytucji szkoleniowej miał miejsce na podstawie wyników europejskiego rangowania opinii uczestników i uzyskaniu najwyższej pozycji spośród szkół językowych na Malcie oraz listy instytucji z akredytacją.  MALTALINGUA LTD. posiada akredytacją Eaquals – Excellence in Language Education. Oznacza to, dla szkoła szkół językowych, że dba o poziom nauczania i standardy określone na stronie http://www.eaquals.org/. Eaquals to europejskie stowarzyszenie szkół i instytucji zajmujących się nauczaniem języków obcych. Członkowie stowarzyszenia muszą przestrzegać określonych standardów EAQUALTS i są kontrolowani co 3 lata.

Nasza wizyta przygotowawcza na Malcie

W czasie wizyty przygotowawczej odbyła się negocjacja warunków współpracy i podpisanie umowy. Cena kursu językowego oraz zakwaterowania w szkolnych apartamentach została obniżona o 15%.  Transfer z lotniska i na lotnisko dla 12 osobowej grupy został obniżony o 2/3. Szkoła językowa została poinformowana o obowiązku wystawieniu certyfikatów z logiem PO WER dla uczestniczek kursu językowego i otrzymała jego wzór.

Budynek szkoły językowej Maltalingua

Maltalingua – “nasza” szkoła językowa

Co sprawdziłyśmy na miejscu?

 • warunki lokalowe szkoły językowej https://www.maltalingua.pl/– budynek, jego usytuowanie, wyposażenie sal, miejsca rekreacji takie jak taras, basen na dachu, bar oraz program zajęć językowych;
 • procedurę testów kwalifikacyjnych (ustnych i pisemnych), podręczniki, program zajęć dodatkowych – odpłatnych i nieodpłatnych; 
 • warunki lokalowe zakwaterowania w szkolnych apartamentach (5 minut drogi od szkoły) – wyposażenie pokoi, kuchni, łazienek, zasady korzystania z części wspólnej, recyklingu odpadów itp.
 • szacunkowe koszty wyżywienia – ceny sklepowe, możliwości w okolicznych restauracjach
 • program zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczestników szkoły językowej m.in. wycieczek i spotkań integracyjnych
 • koszty podróży – dojazdu do lotniska w Polsce, parkingu na lotnisku, ubezpieczenia, wymiany walut w Polsce i na Malcie, transferu z lotniska na Malcie, kosztu biletów lotniczych z rezerwacją miejsca i bez rezerwacji, opłaty za dodatkowy bagaż, koszty ubezpieczenia itp.

Dzięki udokumentowaniu na miejscu warunków realizacji kursu językowego członkinie Stowarzyszenia KKK mogły zapoznać się z wizytowanymi obszarami mobilności na Malcie. Dokumentujemy je wyborem kilkuset zdjęć i filmików w oddzielnych folderach tematycznych, obrazujących aktywności kursu i atrakcji zwiedzania wyspy.

Spodziewane korzyści

Podsumowując, nasza językowa edukacja przekonuje nas już teraz o wielorakich korzyściach z nauki języka angielskiego i swobodniejszego posługiwania nim:

 1. edukacja -będziemy mieć większe możliwości udziału w międzynarodowych konferencjach i innych wydarzeniach popularyzujących wiedzę; uczestnictwa w szkoleniach i w wymianach finansowanych ze środków unijnych; szansę na realizację projektów we współpracy z innymi krajami; poszerzymy naszą ofertę edukacji nieformalnej dorosłych;
 2. praca/kariera – kompetencje językowe zwiększą nasze szanse na znalezienie/zmianę zatrudnienia/awans zawodowy/wyższe zarobki;
 3. rodzina –będziemy się bardziej zainteresować kulturą krajów anglojęzycznych, do których wyemigrowali nasi bliscy i których odwiedzamy; 
 4. turystyka – przełamujemy bariery w swobodnym podróżowaniu za granicę i będziemy łatwiej nawiązywać kontakty z przedstawicielami innych kultur;
 5.  media społecznościowe i prasa– uzyskamy szerszy dostęp do informacji, poznajemy darmowe aplikacje i programy graficzne, portale ze zbiorami tekstów i zdjęć i in.;
 6. kultura – zwiększamy możliwość czytania książek, prasy, e-booków, dokumentów w oryginale, dostęp do materiałów bez tłumaczenia lub z napisami w języku angielskim; możemy z większą pewnościa siebie uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą.

Nabyte umiejętności i kompetencje przekazywać będziemy sukcesywnie społeczności regionu Śląska Cieszyńskiego. Dzielimy się będziemy naszym doświadczeniem na Kongresach Kobiet Śląska Cieszyńskiego, a także poprzez samodzielnie redagowany przez nasze Stowarzyszenia KKK bezpłatny magazyn „CIESZYŃSKIE NA OBCASACH”, oraz przez nasze strony internetowe i nasze media społecznościowe https://www.facebook.com/KobietyKreatywneCieszyn/; https://www.facebook.com/cieszynskienaobcasach/ i  https://www.facebook.com/AngielskiSzansaDlaKobiet/?modal=admin_todo_tour

 

Loga instytucji dofinansowujących

 

Autorka artykułu: Roma Rojowska kierowniczka projektu “Język angielski szansą na rozwój kobiecej organizacji”

 

 

Artykuł wydano w CIESZYŃSKIE NA OBCASACH nr 5, data wydania styczeń 2020