Pomoc w opiece długoterminowej

Opiekujesz się osobą, która staje się coraz mniej sprawna i zaczyna cię to przerastać? Zaczynasz odczuwać bezradność? Mogą ci pomóc pielęgniarki opieki długoterminowej. Czy wiesz, że dla pacjentów usługa ta jest bezpłatna w ramach umowy z NFZ? Centra medyczne świadczące tego typu usługi dysponują bazą lokalnych pielęgniarek.

Dla kogo?

Opieką długoterminową mogą zostać objęte osoby przewlekle chore przebywające w domu, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają systematycznych świadczeń pielęgniarskich, bez konieczności pobytu w oddziałach szpitalnych. W celu zapewnienia jak najlepszej opieki pacjentowi w jego domu, pielęgniarka opieki długoterminowej współpracuje z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej.

Co należy zrobić, aby skorzystać z opieki długoterminowej?
Należy wypełnić odpowiednie formularze, które można pobrać ze stron internetowych firm świadczących takie usługi np. Centrum Opieki SALUS Sp. z o.o., TOMMED czy Centrum Medyczne BETAMED. Niezbędne jest skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową wystawione przez lekarza rodzinnego, karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel i zgoda pacjenta lub jego opiekuna. Wszystkie te dokumenty wydrukować można ze stron internetowych ww. firm i z nimi należy udać się do lekarza rodzinnego.
Międzynarodowa skala Barthel stosowana jest do oceny sprawności ruchowej chorych. Na skalę Barthel składa się dziesięć czynności dnia codziennego. Chodzi o określenie, które z nich i w jakim stopniu chory może wykonać samodzielnie, z czyjąś pomocą lub czy w ogóle. W przypadku braku możliwości objęcia opieką w dniu zgłoszenia, pacjent zostaje umieszczony w kolejce oczekujących.

Na jaką pomoc można liczyć

Wizyty pielęgniarki opieki długoterminowej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, nie mniej niż 4 razy w tygodniu. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, wizyty pielęgniarki odbywają się tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach.
Opieka długoterminowa zapewnia specjalistyczne świadczenia pielęgniarskie takie jak: wykonywanie zastrzyków, zmiany opatrunków, podawanie kroplówek oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych. Zarówno pacjent, jak i jego rodzina, zostają objęci edukacją w zakresie samoopieki i samopielęgnacji oraz przygotowani do radzenia sobie z niepełnosprawnością. Rodzina otrzymuje także pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Gdzie szukać pomocy?

Centrum Opieki SALUS Sp. z o.o.
44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12
tel. 32 739 -42-60, 885 855 808
www.salusrybnik.pl
centrumopiekisalus@gmail.com

TOMMED
ul. Fredry 22, 40-662 Katowice
Tel.:32 607 21 00
www.tommed.pl

Centrum Medyczne BETAMED
Bolesława Prusa 61
Bielsko-Biała
Tel. 33 810 02 32, 519 308 201
www.swiatprzychodni.pl/osrodki/centrum-medyczne-betamed-bielsko-biala/

Autorka artykułu:

Małgorzata Wacławik-Syrokosz, wiceprezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych, członkini zarządu Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, od kilku lat sprawuje opiekę nad niepełnosprawnymi rodzicami.

Artykuł ukazał się w CIESZYŃSKIE NA OBCASACH nr 5, data wydania styczeń 2020

Czytaj również: “Być rodzicem swoich rodziców”