Popychanie, bicie, narzucanie własnych poglądów, stosowanie gróźb, krytyka zachowań seksualnych kobiety i jej atrakcyjności – to zachowania, które składają się na przemoc fizyczną, psychiczną oraz seksualną. Co jednak w sytuacji, kiedy zamiast siniaków czy wyzwisk, pojawia się skrupulatne rozliczanie kobiety ze strony partnera lub odbieranie zarobionych pieniędzy?

Zjawisko przemocy wobec kobiet bardzo często ukazywane jest w sposób jednostronny, co przekłada się na fakt, że dla większości z nas przemoc wobec kobiet kojarzy się z podbitym okiem czy połamaną ręką. Podobnego przekazu informacji na temat przemocy możemy z łatwością doszukać się w licznych kampaniach społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w których bardzo często ukazywany jest tylko i wyłącznie wizerunek kobiety maltretowanej.

Pomija się tym samym występowanie przemocy ekonomicznej wobec kobiet, która stanowi formę przemocy najmniej zakorzenioną w świadomości społecznej. Społeczny przekaz: kobieta ofiara przemocy = kobieta pobita, powoduje, że kobiety, które doświadczają przemocy ekonomicznej ze strony swoich partnerów życiowych, nie traktują jej przejawów w kategoriach przemocy, a tym bardziej nie postrzegają siebie jako jej ofiary.

Jeśli Twój partner…..
  • nie zaspokaja podstawowych materialnych potrzeb rodziny,
  • kieruje zarobione pieniądze na własne potrzeby,
  • uniemożliwia Ci podjęcie pracy zarobkowej,
  • zaciąga długi bez Twojej wiedzy,
  • odbiera Ci zarobione pieniądze,
  • skrupulatnie rozlicza co do złotówki,
  • ogranicza lub uniemożliwia dostęp do konta oraz kart bankomatowych,

może to oznaczać, że jesteś osobą, która doświadcza przemocy ekonomicznej ze strony swojego partnera. Przemocy, która na pierwszy rzut oka nie wydaje się specjalnie groźną na tle przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej. Faktem jest, że przemoc ekonomiczna nie pozostawia śladów na ciele kobiety, lecz należy zwrócić uwagę, że może stanowić środek do izolacji kobiety od rodziny, znajomych, społeczeństwa, a tym samym w dalszej perspektywie do współwystępowania innych rodzajów przemocy.

Przemoc ekonomiczną najkrócej możemy zdefiniować jako skuteczną i prostą kontrolę finansową nad partnerką. Stosunkowo proste jest ograniczenie dostępu do pieniędzy, szczególnie jeżeli kobieta nie jest aktywna zawodowo. Mitem jest, że w takiej sytuacji kobieta powinna być posłuszna w sprawach finansowych swojemu partnerowi – kobieta i mężczyzna pozostający w związku powinni mieć równe prawa na wszystkich jego płaszczyznach, w tym także na płaszczyźnie ekonomicznej.

Co zatem w sytuacji, kiedy kobieta doznaje ze strony swojego partnera przemocy ekonomicznej?

Z pewnością należy rozpocząć działania, aby przerwać sytuację, w której partner stosuje takową przemoc. Pierwszym krokiem w tym kierunku może być rozmowa z partnerem na temat naszych odczuć w tej sprawie. Niestety, bardzo często możemy obserwować, że ten sposób rozwiązania problemu nie przynosi oczekiwanych rezultatów, bądź przynosi je na bardzo krótki okres.

Jeżeli faktycznie przeprowadzenie rozmowy z partnerem nie okazało się pomocne w rozwiązaniu naszego problemu, możemy skorzystać z sieci wsparcia dla osób doświadczających przemocy, którą budują instytucje wchodzące w skład systemu pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na polu pomocy rodzinie. Na terenie powiatu cieszyńskiego mieszkańcy mają możliwość korzystania z licznych punktów pomocy dla osób, które doświadczają przemocy. Z bezpłatnej pomocy może skorzystać każdy, bez względu na swój status materialny.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo ekonomiczne. Pamiętaj, że przemoc to nie tylko bicie

Gdzie po pomoc w powiecie cieszyńskim

SIEĆ WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE CIESZYŃSKIM
 Punkt Konsultacyjno-Informacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy ul. Skrajna 5 43-400 Cieszyn tel. 33 4794918
 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM, ul. Ks. Janusza 3, 43 – 400 Cieszyn, tel. 33 479 54 55
 Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii Kontakt, ul. Ks. Janusza 3, 43 – 400 Cieszyn, tel. 33 479 54 55
 Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, ul. Mała Łąka 17a, 43 – 400 Cieszyn, tel. 33 851 29 29
 Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Punkt Konsultacyjny, ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów, tel. 33 853-39-74
 Fundacja Dobrego Pasterza, ul. Skalica 1, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 36 80.
Oprócz przedstawionych powyżej punktów pomocy, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, po pomoc można zwrócić się także do Ośrodków Pomocy Społecznej, znajdujących się na terenie powiatu – specjalistyczna kadra z pewnością udzieli niezbędnych informacji istotnych dla naszej sytuacji:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 49 00
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu. ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień, tel. 33 8571461
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu, ul. M. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, tel. 33 8542634
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle, PL. B. Hoffa 3, 43 – 460 Wisła, tel. 33 8553553
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu, ul. Katowicka 3, tel.33 856 22 42
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Goleszów, ul. Cieszyńska 29, tel.33 479 05 54
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, ul. Główna 57, tel: 33 856 96 00
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, tel. 33 857 76 48
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, tel. 32 475 51 28.
Jeżeli znajdujesz się obecnie w sytuacji, w której Twój partner przejawia zachowania wskazujące na przemoc ekonomiczną – nie bój się reagować.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close