Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych serdecznie gratuluje Pani Mirosławie Nykiel wygranej w wyborach do Parlamentu Europejskiego! Jesteśmy niezwykle dumne z Pani osiągnięć i jesteśmy pewne, że dzięki swojemu zaangażowaniu i pasji będzie Pani doskonałą reprezentantką naszego regionu oraz kobiet na arenie międzynarodowej. Życzymy Pani dalszych sukcesów i satysfakcji z pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

Mirosława Nykiel, po wygranej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zamierza aktywnie reprezentować interesy zarówno kobiet, jak i swojego regionu. W wywiadzie dla “Dziennika Zachodniego” podkreśla, że uzyskany mandat pozwoli jej na dalsze działania na rzecz równouprawnienia oraz rozwoju lokalnych społeczności. Szczególną wagę przywiązuje do wspierania polityk unijnych, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców Śląska oraz promowania praw kobiet na arenie europejskiej.

W poniższym artykule przytaczamy wywiad, który nasze Stowarzyszenie Kub Kobiet Kreatywnych z Cieszyna przeprowadziło z Mirosławą Nykiel kilka miesięcy temu, kiedy jeszcze pełniła funkcję Posłanki do Sejmu RP. Rozmowa dotyczyła jej zaangażowania w sprawy społeczne, działalności na rzecz równouprawnienia oraz wsparcia dla lokalnych inicjatyw. Pani Mirosława dzieliła się wówczas swoimi planami i wizją przyszłości, które teraz ma szansę realizować na forum europejskim jako Posłanka do Parlamentu Europejskiego.

KKK: Szanowna Pani Posłanko, chciałybyśmy zapytać o kierunek działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Byłoby to nawiązanie do kierunków rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości zgodnych z ideami Koalicji Obywatelskiej i „100 konkretami na 100 pierwszych dni rządów”. Pytania do wywiadu przygotowały członkinie Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych wydawanego przez nas do „Vademecum Ekologicznego”. Interesuje nas  kobiecy lobbing za zrównoważonym rozwojem i rola w nim Posłanki z naszego okręgu wyborczego w Sejmie RP.

Konkret nr 56: Program odtwarzania torfowisk i mokradeł

Pytanie Stowarzyszenia KKK: Czy w Polsce zostanie wdrożone unijne Rozporządzeniem w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law), mające na celu odbudowanie co najmniej 20% unijnej przyrody na lądach, rzekach i morzach do 2030 r.? Pomimo trudności 29.11.2023 członkowie Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego przegłosowali uchwalenie nowego prawa unijnego. Wiadomo jednak, że w głosowaniu ze strony polskiej koalicji nie wszyscy poparli (wstrzymali lub nie wzięli udziału w głosowaniu), uchwalenie nowego prawa. Czy polski rząd poprze nowe prawo unijne?

Odpowiedź Mirosławy Nykiel: Rząd Koalicji 15 Października jako jeden z głównych celów przyjął przywrócenie praworządności w naszym kraju. Oznacza to przestrzeganie prawa zarówno krajowego, jak i unijnego. Jeżeli jakieś prawo zostało przyjęte na poziomie instytucji unijnych i Parlamentu Europejskiego, to obowiązkiem polskiego rządu jest wdrożenie tego prawa. Jestem przekonana, że tak będzie w tym przypadku i będziemy mogli skuteczniej odbudowywać torfowiska i mokradła. Zobowiązuje się do śledzenia postępów w tym zakresie.

 Konkret nr 53: Stały monitoring rzek za pośrednictwem automatycznych stacji pomiaru czystości

Pytanie KKK: Czy jest program ochrony rzek przed zanieczyszczeniem, wprowadzenie ograniczeń spuszczania do rzek zasolonych ścieków? Czy są plany odstąpienia od regulacji rzeki, nadmiernej eksploatacji piasku z rzek?

Mirosława Nykiel: Czystość i bioróżnorodność naszych rzek to wielkie wyzwanie stojące przed nowym rządem, a w szczególności przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Dlatego w „100 konkretach” Koalicji Obywatelskiej ten temat jest mocno wyeksponowany. W temacie szczegółowych rozwiązań, odnoszących się do regulacji rzek zwrócę się z interpelacją poselską do Minister Klimatu i Środowiska. O odpowiedzi poinformuję Czytelników.

 Konkret Nr 88: Skończenie z nielegalnym importem śmieci do Polski

Pytanie KKK: W jaki sposób rząd planuje powstrzymać nielegalny napływ odpadów do Polski? Proceder trwa od wielu lat, skutki usunięcia wysypisk spadają głównie na samorządy, jakie nowe narzędzia są planowane?

Mirosława Nykiel: W trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie interweniowałam w sprawie nielegalnych wysypisk śmieci w naszym regionie m.in. w Chybiu i Kaczycach. Nielegalne wysypiska, których jest ponad 500 w całej Polsce oraz proceder sprowadzania odpadów do Polski to haniebne dziedzictwo zaniechań PiS, i nowy rząd bezwzględnie podejmie w tym zakresie pilne działania. Instytucje takie jak Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska zostaną wyposażone w odpowiednie narzędzia prawne, aby móc skutecznie walczyć z tym procederem. Według moich informacji Ministerstwo rozpoczęło już inwentaryzację nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo, w budżecie państwa znalazło się 150 milionów złotych na działania związane z dofinansowaniem zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.

 Konkret nr 25: Wprowadzimy instytucje „miejskiego ogrodnika”, odpowiedzialnego za parki, nowe nasadzenia i użytki ekologiczne

Pytanie KKK: Nasze zainteresowanie tym konkretem wiąże się z jednym z przygotowywanych do nowego magazynu artykułów  pt. Jadalny Cieszyn – ogrodnictwo i rolnictwo miejskie (Ogrodnictwo miejskie – metody, rola edukacyjna, zdrowie psychiczne, integracja wspólnot, relaks, uprawa żywności, wpływ na ekosystem Rolnictwo miejskie czym jest – nowoczesne metody upraw: hydroponika, akwaponika, aeroponika – przykłady ze świata i Polski).

Chciałybyśmy poznać informacje na temat postępu w realizacji postulatu dotyczącego wprowadzenia instytucji „miejskiego ogrodnika”, odpowiedzialnego za parki, nowe nasadzenia i użytki ekologiczne. Czy można podać konkretne działania, które zostały podjęte w tej sprawie oraz plany na przyszłość w kontekście poprawy stanu parków miejskich i zwiększenia ilości obszarów zielonych w naszym mieście?

Mirosława Nykiel: Rząd Donalda Tuska funkcjonuje zaledwie niewiele ponad miesiąc, proszę więc o odrobinę cierpliwości w realizacji wszystkich postulatów programowych. W Bielsku-Białej funkcjonuje od tej kadencji ogrodnik miejski, i jego działania, jak i naszą współpracę, oceniam bardzo pozytywnie. Każdy samorząd ma swoją specyfikę, więc trudno mówić o konkretnych rozwiązaniach technicznych wprowadzanych na skalę ogólnokrajową, ale zapewniam Państwa, że rozwiązania prawne przygotowane dadzą samorządom możliwość bardziej efektywnego dbania o obszary zielone znajdujące się pod ich nadzorem.

 Konkret nr 57: Skończymy z wycinką drzew w miastach i zapewnimy ochronę bioróżnorodności na terenach miejskich

Pytanie KKK: Jakie są konkretne kroki, które podjął rząd/Sejm RP w sprawie tego postulatu? Jakie instrumenty prawne, programy czy inicjatywy zostały wprowadzone, aby skutecznie ograniczyć wycinkę drzew i promować ochronę różnorodności biologicznej w naszych miastach? Dodatkowo, czy istnieją plany długoterminowe, które rząd zamierza wdrożyć w celu utrzymania i rozwijania naszych miejskich ekosystemów?”

Mirosława Nykiel: Ministerstwo Klimatu i Środowiska 8 stycznia podjęło decyzję o wyłączeniu lub ograniczeniu na pół roku wycinki drzew na terenie dziesięciu lokalizacji w Polsce, ogółem ok. 1,5 proc. terenów leśnych w zarządzie Lasów Państwowych (LP). Na razie decyzja to odnosi się do obszarów szczególnie cennych przyrodniczo (puszcze), lecz zmiany odnoszące się do wycinek drzew w miastach niewątpliwie czekają nas w nieodległej przyszłości.

Pytanie KKK: Z zadowoleniem i nadzieją przyjmujemy postulat rządu dotyczący zakończenia wycinki drzew w miastach i ochrony bioróżnorodności na terenach miejskich.

Jakie są konkretne kroki, które podjął rząd/Sejm RP w tej sprawie od czasu ogłoszenia tego postulatu? Jakie instrumenty prawne, programy czy inicjatywy zostały wprowadzone, aby skutecznie ograniczyć wycinkę drzew i promować ochronę różnorodności biologicznej w naszych miastach? Dodatkowo, czy istnieją plany długoterminowe, które rząd zamierza wdrożyć w celu utrzymania i rozwijania naszych miejskich ekosystemów?”

Mirosława Nykiel: Ministerstwo Klimatu i Środowiska 8 stycznia podjęło decyzję o wyłączeniu lub ograniczeniu na pół roku wycinki drzew na terenie dziesięciu lokalizacji w Polsce, ogółem ok. 1,5 proc. terenów leśnych w zarządzie Lasów Państwowych (LP). Na razie decyzja to odnosi się do obszarów szczególnie cennych przyrodniczo (puszcze), lecz zmiany odnoszące się do wycinek drzew w miastach niewątpliwie czekają nas w nieodległej przyszłości.

 Spalarnia śmieci

Pytanie KKK: Chciałybyśmy poznać Pani opinię na temat  kwestii spalarni śmieci, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mieszkańcy Bielska-Białej wyraźnie nie wyrazili zgody na tę inwestycję. Jak Pani postrzega tę sytuację i czy są jakieś alternatywne podejścia, rozwiązania, które Pani zdaniem mogłyby równie skutecznie radzić sobie z problemem gospodarki odpadami, jednocześnie uwzględniając opinie i obawy mieszkańców?

Mirosława Nykiel: Byłam zwolenniczką powstania instalacji termicznego przekształcania odpadów śmieci w Bielsku-Białej, rozumiejąc jednocześnie obawy mieszkańców. Uważałam, że zalety tego rozwiązania, m.in. niższe ceny opłat za wywóz śmieci są korzystne dla naszego miasta. Jednak mieszkańcy wypowiedzieli się w tej sprawie w referendum i Prezydent miasta zadeklarował, że za jego kadencji taka instalacja w Bielsku-Białej nie powstanie. Ufam, że władze miasta wypracują alternatywne rozwiązania, które poprawią sytuację gospodarki odpadami.

 Dzikie zwierzęta w mieście a przepisy prawa

Pytanie KKK:  Zauważamy coraz częstsze i niepokojące zjawisko bytowania w miastach dzikich zwierząt, takich jak np. dziki. Czy rząd rozważa konieczność wprowadzenia nowych prawnych regulacji odnoszących się do życia i ochrony dobrostanu zwierząt w kontekście tego zjawiska? Czy istnieją plany dotyczące opracowania środków prawnych mających na celu zarówno zrównoważone zarządzanie populacją dzikich zwierząt, jak i ochronę mieszkańców przed ewentualnymi konfliktami z nimi? Jeśli tak, to czy możemy dowiedzieć się więcej na temat tych planów?na

Mirosława Nykiel: Są to bardzo zasadne pytania i zjawisko, którym należy się zająć, dlatego w tym zakresie również zwrócę się z interpelacją poselską do MKiŚ.

Zauważamy coraz częstsze i niepokojące zjawisko bytowania w miastach dzikich zwierząt, takich jak np. dziki. Czy rząd rozważa konieczność wprowadzenia nowych prawnych regulacji odnoszących się do życia i ochrony dobrostanu zwierząt w kontekście tego zjawiska? Czy istnieją plany dotyczące opracowania środków prawnych mających na celu zarówno zrównoważone zarządzanie populacją dzikich zwierząt, jak i ochronę mieszkańców przed ewentualnymi konfliktami z nimi? Jeśli tak, to czy możemy dowiedzieć się więcej na temat tych planów?na

Mirosława Nykiel: Są to bardzo zasadne pytania i zjawisko, którym należy się zająć, dlatego w tym zakresie również zwrócę się z interpelacją poselską do MKiŚ.

KKK: Dziękujemy za rozmowę w tak gorącym okresie pracy Sejmu RP. Życzymy Pani satysfakcji w pracy Posłanki. Gratulujemy konsekwentnego od wielu lat stanowiska w sprawie obrony praw kobiet i wspierania ich przedsiębiorczości.

Mirosława Nykiel – polityk, menedżer i nauczycielka. Posłanka na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej od 2007 roku, Senator RP w latach 2005-2007. Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz członek Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Założycielka i honorowa patronka Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia. W 2023 roku uzyskała reelekcję z rekordowym poparciem 49 436 głosów mieszkańców Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

W 2023 roku uzyskała reelekcję z rekordowym poparciem 49 436 głosów mieszkańców Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

W niedzielnych wyborach 9 czerwca 2024 roku do Parlamentu Europejskiego kandydując z drugiego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej uzyskała 54 937 głosów zdobywając mandat do Parlamentu Europejskiego.

Ten artykuł został napisany przez Stowarzyszenie KKK w ramach wolontariatu i wydany drukiem w bezpłatnej publikacji “Vademecum ekologiczne”. Powstała ona w wyniku realizacji projektu „Jak kobiety ratują planetę. Współpraca organizacji kobiecych z Polski i Austrii wobec wyzwań klimatyczno-energetycznych” realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kongres Polskich Kobiet w Austrii. Publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja i zawarte w niej artykuły odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close