Zabrałam głos w imieniu kobiet podczas sześciogodzinnej Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 29.08.2022 r. , podczas której radni wyrazili zgodę na wystąpienie Miasta Cieszyna ze spółki Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. poprzez dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia wszystkich udziałów Miasta Cieszyna w spółce Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. według ich wartości nominalnej i ich zbycie na rzecz tej spółki. Podczas sesji wypowiadały swoje racje władze Cieszyna – burmistrzowie i radni, poprzedni i obecny prezes Energetyki Cieszyńskiej, prezes Tauron Ciepło oraz mieszkanki i mieszkańcy miasta. Nikt jednak nie wspomniał o społecznych skutkach tej decyzji, której ofiarami staną się kobiety.

Tocząca się od 2 sierpnia burza w sprawie tej kontrowersyjnej decyzji, oscylowała wciąż wokół wzajemnego wskazywania winnych zadłużenia Energetyki Cieszyńskiej i grożącej jej upadłości. Dyskutowano tylko o stratach finansowych i stojących za nimi decydentami. Każda strona przedstawiała swoje racje. Ani razu nikt nie wspomniano o nieuchronnych negatywnych skutkach społecznych dla mieszkanek i mieszkańców Cieszyna po zbyciu udziałów Miasta Cieszyna w spółce Energetyka Cieszyńska.

Głos kobiet powinien być słyszalny

Wypowiedziałam się zatem w tej sprawie, biorąc pod uwagę grożące nam ubóstwo energetyczne. Głos kobiet powinien być słyszalny wobec przewidywanych skutków zbycia udziałów przez Miasto Cieszyn. Niepokój budzi bowiem nieprzewidywany wzrost cen za dostarczane ciepło u nowego właściciela Energetyki Cieszyńskiej, jakim stanie się korporacyjny Tauron Ciepło.

Największą ofiarą grożącego nam ubóstwa energetycznego po nieuchronnym wzroście cen za ciepło będą kobiety, bo to one wykonują szereg prac wymagających energii w gospodarstwach domowych takich, jak gotowanie, pranie i upewnianie się, że członkowie rodziny mają ciepło, są czyści i bezpieczni.

Większość osób zamieszkujących Cieszyn to kobiety, większość emerytów to kobiety, większość owdowiałych osób mieszkających samotnie to kobiety. Większość osób spędzających cały dzień w domu, opiekujących się małymi dziećmi, to kobiety. I wreszcie kobiety to także większość osób z niepełnosprawnościami. Od czasu pandemii wzrosła też liczba kobiet pracujących zdalnie w domach.

Cenę za ciepło w domach zapłacą kobiety

Omawiamy się, że po oddaniu Tauron Ciepło na wyłączną własność Energetyki Cieszyńskiej, kobiety będą zmuszone poświęcać własne potrzeby z powodu obciążenia ich budżetów domowych niekontrolowanymi już przez Miasto Cieszyn podwyżkami cen ciepła.

Utrzymywanie ciepła w naszych domach przy zachowaniu wpływu Miasta Cieszyna na politykę cenową  Grupy Tauron pozwalało – jak dotąd  – na zatrzymanie większej ilości pieniędzy w kieszeniach kobiet, które nadal w dużej mierze zarządzają domowymi budżetami.

Czy po przejęciu udziałów polityka energetyczna Tauronu ograniczy się do dawania mieszkankom i mieszkańcom dobrych rad o oszczędnych sposobach korzystania z energii i konieczności lepszej termoizolacji naszych domów, by zmniejszyć rachunki za ciepło? W takiej perspektywie nasuwa się jeszcze inne pytanie: czy energooszczędne budynki i zakręcanie przez nas kaloryferów będzie na pewno leżało w interesie dostawcy ciepła, bo przecież ich przychody (zyski) za sprzedaż ciepła mogą wówczas  spadać?

Cieszyn trzeci rok bez strategii rozwoju miasta

Rozumiemy wszyscy, że odpowiedzią na nasze uzależnienie od rosyjskiego gazu i rosnące ceny węgla musi być podnoszenie efektywności energetycznej naszych domów i mieszkań.

Efektywność energetyczna powinna być „pierwszym krokiem” w walce o bezpieczeństwo energetyczne. Czy Miasto Cieszyn ma taki plan, czy opracowuje strategię energetyczną włączając w to dla naszej ochrony spółdzielnie mieszkaniowe i małe wspólnoty mieszkaniowe? Nie mamy wiedzy czy Miasto Cieszyn posiada jakiś plan inwestowania w tanią energię np. wiatrową i zwiększanie efektywności energetycznej?

Wieloletnia prognoza bezpieczeństwa energetycznego Cieszyna powinna wyznaczać kierunki działań i celów energetyczno-klimatycznych. Samorząd może przecież pozyskać na opracowanie takiej wizji bezzwrotne dofinansowanie np. z Europejskiego Instrumentu Miejskiego. Kwotę 60 tys. EUR przekazuje się ryczałtem na opracowanie dokumentu z oszacowaniem rezultatów energetycznych. Taki dokument stanowi  podstawę do jakiegokolwiek dalszego pozyskiwania finansowania.

Pytania na razie bez podpowiedzi

Jak wiadomo wzrost cen energii dla gospodarstw domowych jest nieuchronny. Nie wiem yjednak, o  ile wzrosną opłaty za ciepło bez udziałów Miasta  i co rzeczywiści wyniknie z realizacji porozumienia z Tauron Ciepło, które podpisała Pani Burmistrzyni?

Czy treść podpisanego przez Nią porozumienia jest na pewno zgodna z treścią Jej ślubowania: „Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”?

Czy władze miasta dokonały analizy budżetu pod kątem ostrych cięć i oszacowania kwoty wystarczającej na zatrzymanie części udziałów w spółce by kontrolować jej politykę energetyczną? Dlaczego podczas sesji nie słychać w tej sprawie głosu Pani Skarbnik?

P.S. Podczas sesji otrzymałam część odpowiedzi na zadane pytania – zarówno ze strony Burmistrzyni Gabrieli Staszkiewicz, wiceburmistrza Przemysława Majora, jak i Prezesa Tauron Ciepło. Wypowiedziała się też Skarbnik Miasta Cieszyna.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close