Międzynarodowy Dzień Kobiet (8 marca) to okazja do świętowania społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych  osiągnięć kobiet. Dzień ten jest również wezwaniem do działania na rzecz przyspieszenia walki o równość kobiet na całym świecie.

Od 1977 roku jest on corocznym wydarzeniem uznawanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Swoje początki ma w historii walk pracowniczych i protestów kobiet na przełomie XX wieku w Ameryce Północnej i Europie. W tym roku obchodzony jest z inicjatywy Narodów Zjednoczonych pod hasłem  „Przywództwo kobiet: dla sprawiedliwej przyszłości w świecie COVID-19”. Przypominać ma, że to kobiety od roku stoją na pierwszej linii kryzysu COVID-19 jako pracownice służby zdrowia, opiekunki, gospodynie domowe czy też skuteczne liderki lokalnych społeczności w walce z pandemią. Kryzys uwypuklił ogromne znaczenie wkładu kobiet i nieproporcjonalne obciążenie jego skutkami, jakie ponoszą. Tegoroczne hasło ma upamiętniać niesamowite wysiłki kobiet i dziewcząt na całym świecie i wspomóc równościową walkę o lepszą przyszłość i wolność od pandemii COVID-19.

Hasło obchodów jest zgodne z artykułem 65 ONZ, które głosi, że naszym prawem jest: „Pełny i skuteczny udział kobiet w publicznym podejmowaniu decyzji, eliminacja przemocy, osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt”. Jest ono też zgodne z tegorocznym hasłem kampanii “Równość pokoleniowa, w której wzywa się do zapewnienia kobietom prawa do udziału w podejmowaniu decyzji we wszystkich dziedzinach życia, wzywa do równego wynagrodzenia i sprawiedliwego podziału w nieodpłatnej pracy domowej, wzywa do wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz do opieki zdrowotnej dostosowanej do ich potrzeb.

Historia walki kobiet o równość nie należy ani do jednej feministki, ani do żadnej organizacji, ale do zbiorowych wysiłków wszystkich, którzy troszczą się o prawa człowieka – Gloria Steinem, światowej sławy feministka, dziennikarka i aktywistka

Jaki dla nas jest sens tego dnia

Przecież czujemy, że ten świat nie został zbudowany dla kobiet. Jest to widoczne w męskich przywódcach, których wybieramy, w przemocy domowej, którą widzimy i w strukturach politycznych i społecznych, które tak zostały zbudowane, aby trzymać kobiety z dala od gremiów decyzyjnych.

Czy wiesz, że na całym świecie:
  • prawie 60% kobiet pracuje na czarno, zarabia mniej i częściej popada w ubóstwo
  • płace kobiet są o 23% niższe niż płace mężczyzn
  • kobiety zajmują zaledwie 24% miejsc w parlamentach
  • 1 na 3 kobiet doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej w pewnym momencie swojego życia
  • jest tylko 20 kobiet szefów państw i rządów
  • tylko 7,4 procent największych firm jest prowadzonych przez kobiety
  • tylko 24% osób słyszało, czytało lub widziało w gazetach, telewizji i radiu kobiety, a w relacji prasowej na temat COVID-19, tylko jednym źródłem wiedzy eksperckiej była kobieta
  • a w Polsce – tylko 1% mężczyzn korzysta z urlopu wychowawczego i w rządzie jest tylko 1 kobieta.

Jeśli nie masz miejsca przy stole, przynieś składane krzesło – Shirley Chisholm, pierwsza czarnoskóra kobieta w Kongresie USA

 

Jak możesz uczcić Dzień Kobiet

Podejmij osobiste działania na rzecz równości. Świętuj osiągnięcia kobiet. Zwiększ swoją świadomość na temat uprzedzeń. Pracuj na rzecz świata równości. Oto najważniejsze sposoby:

  1. Domagaj się równej płacy za pracę o tej samej wartości
  2. Apeluj o politykę urlopów rodzicielskich, która wspiera rodziców wszystkich płci
  3. Walcz o prawo kobiet do decydowania o własnym ciele – “Wybór, nie zakaz”
  4. Domagaj się polityki zerowej tolerancji dla molestowania seksualnego i przemocy w miejscu pracy
  5. Podziel się pracą domową i opieką domową w równym stopniu
  6. Domagaj się równej reprezentacji kobiet w grupach działania, zespołach, komitetach, na kierowniczych stanowiskach i w zarządach
  7. Edukuj dzieci, wychowawców i rodziców o odrzuceniu uprzedzeń płci w wyborze drogi kształcenia i wyboru zawodu
  8. Wspieraj i wybieraj kobiety-przywódczynie, które opowiadają się za polityką ochrony środowiska
  9. Domagaj się, aby rząd działał na rzecz zerowej emisji dwutlenku węgla
  10. Słuchaj i wzmacniaj głosy kobiet i dziewcząt w ruchu klimatycznym.
  11. Wspieraj w wyborach kandydatki feministyczne (tylko one będą działać na rzecz Twoich równych praw)
  12. Używaj swojego osobistego zaangażowanie w mediach społecznościowych, aby wspierać głos kobiet liderek
  13. Potępiaj stereotypy i niedostateczną reprezentację kobiet w mediach
  14. Finansuj organizacje feministyczne i organizacje na rzecz praw kobiet
  15. Wspieraj organizacje kobiece, które szkolą i wzmacniają pozycję kobiet na wsi.
  16. Wzmacniaj głosy kobiet na wsi, które wzywają do równości płci.
  17. Uwierz w siłę solidarności kobiet i wzmacniaj sieci i koalicje kobiet.
Życzę Ci, by świat, w którym żyjemy stał się w końcu miejscem, gdzie nasze prawa – prawa dziewcząt i kobiet – są oczywistością!

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close