Czystość oraz jakość wody produkowanej przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej są niezwykle istotnymi elementami nie tylko z punktu widzenia odbiorców, ale również całościowego wizerunku spółki, gmin i w końcu regionu. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej czerpią wodę  aż z dziewięciu ujęć. Dwa z nich stanowią element dominujący i dostarczają ok. 90 % ujmowanej wody.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, wszystkie firmy (czyli również WZC) dostarczające wodę, odpowiadają za jej jakość aż do licznika wody u odbiorcy, który wyznacza granicę własności instalacji. Wewnątrz lokalu (za wodomierzem) za stan instalacji i tym samym za jakość wody odpowiada odbiorca wody. Laboratoria wodociągowe pobierają próbki wody do badań w wyznaczonych punktach rurociągu doprowadzającego wodę w indywidualnym lokalu, z miejsc sprzed wodomierza.

Picie wody z kranu

Czysta woda dla Śląska CieszyńskiegoPrzeprowadzane badania jasno wskazują, że woda z Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej nie potrzebuje dodatkowego uzdatniania przez stosowanie różnego rodzaju filtrów. Nie trzeba jej również gotować przed spożyciem. Problemy z wodą mogą jednak pojawić się w momencie pobierania jej bezpośrednio z kranu w mieszkaniu. Przyczyną może być tzw. zanieczyszczenie wtórne wody, spowodowane np. starą instalacją wewnętrzną. Za taki stan rzeczy Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej nie ponoszą odpowiedzialności. Na zanieczyszczenie wody w instalacjach wewnętrznych najczęściej wpływają przerdzewiałe i stare rury, które przez lata nie były wymieniane, wyroby stosowane w instalacjach, stagnacja wody, będąca wynikiem małego poboru, a nawet brudny i zanieczyszczony filtr do wody.

Badania wykonywane w laboratoriach Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej oraz te zlecane laboratoriom zewnętrznym, a także badane przez sanepid, wskazują, iż woda pobierana z sieci spełnia wszelkie wymogi pod względem bakteriologicznym oraz fizykochemicznym, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Stałe badania

Jakość wody pobieranej przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej jest stale monitorowana i badana przez laboratoria wodociągowe i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie. Wodociągi dbają nie tylko o wodę dostarczaną bezpośrednio do mieszkańców, ale również o tę, znajdującą się w samym ujęciu. Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych zmierza do zapewnienia dostatecznej ilości oraz odpowiedniej jakości wód dla obecnych i przyszłych pokoleń. Podstawowym narzędziem, które umożliwia taką ochronę, są strefy ochronne przeznaczone dla strategicznych ujęć.

Ujęcia wody

Największe ujęcie, które jest aktualnie eksploatowane przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, znajduje się w Pogórzu na terenie gminy Skoczów. Ujęcie bazuje na 24 studniach, które ujmują płytko zalegające wody utworów czwartorzędowych oraz wody infiltracyjne, pochodzące z Wisły i Brennicy. Jakość wody pobieranej w tym miejscu określana jest jako bardzo dobra, a średnia dobowa wydajność ujęcia wynosi ok. 10 000 m3 /dobę.

Drugie, co do ilości pobieranej wody ujęcie znajduje się w Wiśle na zbiorniku zaporowym Wisła Czarne. Charakterystyczną cechą zbiornika jest fakt, że zasilają go liczne naturalne strumyki wypływające ze zboczy Baraniej Góry. Zbiornik ten to przede wszystkim źródło wody pitnej dla ok. 42 000 mieszkańców. Spełnia on jednocześnie funkcję zbiornika retencyjnego – przeciwpowodziowego.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close